Arrangement

Thresholds of the Algorithmic

Lydgalleriet, Østre Skostredet 3, Bergen 08.06.2018 14.06.2018

Publisert

Thresholds of the Algorithmic fra BEK.no på Vimeo. Dokumentert og redigert av Better Call Paul.

Workshop og utstilling organisert av BEK.
Sted: Lydgalleriet

Thresholds of the Algorithmic var både en utstilling og en workshop. Utstillingen ble åpnet 8. juni, og var så i utvikling under workshopuken. Torsdag 14. juni ble resultatet av workshoparbeidet vist på et avsluttende arrangement. 


Algoritmer er overalt, samtidig som de er skjult. Vi registrerer dem kanskje så vidt i utvalget av annonser og nyheter som foreslås for oss for på sosiale medier. Det er ikke så lett å forstå hvordan algoritmer fungerer, og vi aksepterer, oftest uvitende, deres analyser og beslutninger.

Også på kunstfeltet ser vi i dag en økende interesse for algoritmer. Tidligere var de forstått som abstrakte størrelser som kunne brukes til ulike formeksperimenter som genererte kunst eller musikk “av seg selv”. Men i dag er de i stadig større grad vevd inn i all kunstnerisk praksis og musikalsk komponering fra grunnen av. På samme måte som i dagliglivet har algoritmene blitt en usynlig men sentral del av den kunstneriske prosessen man lett tar for gitt.

Thresholds of the Algorithmic bringer sammen etablerte norske og internasjonale kunstnere innen digital kunst, visuell kunst, lydkunst og musikk. Sammen skal de utforske hvordan algoritmer kan brukes som verktøy, bindemiddel og formgiver i utviklingen av kunst. På utstillingen vil det vises en rekke større lydinstallasjoner, kinetiske skulpturer og performance-verk som alle utfordrer grensene – “thresholds” – for hva en algoritme kan være.

Deltakere

Niklas Adam (Oslo, NO), Eirik Blekesaune (Oslo, NO), Alicia Champlin (Maine, USA), Max Franklin (Rotterdam, NL), Erin Gee (Montréal, CA), Kosmas Giannoutakis (Graz, AT), Tijs Ham (Bergen, NO), Daniele Pozzi (Graz, AT), Thorolf Thuestad (Bergen, NO), og Stefano Zorzanello (Catania, IT)

Workshopledere fra ALMAT

David Pirró (Graz, AT) og Hanns Holger Rutz (Graz, AT).

Om ALMAT

BEK er samarbeidspartner i det østerrikske kunstneriske forskningsprosjektet Algorithms that Matter (ALMAT). Prosjektet søker å forstå den økende betydningen av algoritmer i samfunnet, ved oversette dem til lydlige estetiske uttrykk. Nye perspektiver oppstår/utvikles ved å utsette algoritmer for eksperimentering og analytisk lesing.

ALMAT ledes av Hanns Holger Rutz og David Pirrò ved Institute of Electronic Music and Acoustics (IEM) på University of Music and Performing Arts Graz, og er et treårig prosjekt som løper fra 2017 til 2020. Prosjektet er finansiert innenfor rammen av Austrian Science Fund (FWF) – PEEK AR 403-GBL – med finansiering fra Austrian National Foundation for Research, Technology and Development (FTE) og the State of Styria.

Les mer om ALMAT her.

Om BEK + Notam

Thresholds of the Algorithmic er organisert av BEK, og føyer seg i rekken av workshops og kurs som BEK og Notam samarbeider om for erfarne kunstnere over en treårsperiode mellom 2017 til 2020. Notam og BEK er sentre for nyskapende utvikling og bruk av teknologi til musikk- og kunstformål i Norge. Vi har et bredt internasjonalt nettverk med ledende skikkelser innen musikkteknologi, lyddesign og audiovisuell teknologi. Både Notam og BEK har utdanning og kompetansehevingstiltak som et av våre kjerneområder. Vi ønsker å sette nye mål, gi nye impulser og muligheten til å løfte blikket fra hverdagsløsninger for miljøet av musikkteknologer, kunstnere. Kursserien er støttet av Norsk kulturråd.

BEK
Notam