Arrangement

Temporær Arkitektur 9-Menneske versus Maskin av André Marandon

Kunstmuseet Nord-Trondelag 13.04.2013 00.0013.05.2013 00.00

Publisert

Prosjektrekken Temporær arkitektur, en form for “site spesific” kunst eller “town-art”, tar fatt i bystrukturen – en slags “kunstnerisk byplanlegging”, ytret som elementer i det offentlige rom og/eller kommenterende installasjoner i gallerirommet.

Inne i gallerirommet svever motordeler fra en stor kraftverksmotor lydløst i langsomme bevegelser i et mykt kokonglignende, åttekantet rom. Vegger dekkes gradvis av selvportretter av befolkningen – foto tatt fra byens oprinnelige kystlinje På gulvet under de svevende motordelene lyser Namsos gamle kystlinje i krysningen av havvann samlet i laboratoriets klassiske petriskåler. Motorblokkens en gang så kraftfulle liv er nå gått over til presise svevende bevegelser betinget av natur og kulturkrefter: Skyhøyde, vind, menneske skapt lyd og kroppstemperatur – naturkrefter og menneskevilje.

Sponsorer: Norsk kulturråd, Omron, Steinkjær mekaniske as, Mylift, Bilskadesenteret, Glommen entreprenør, Relacom og Kunstmuseet Nord-Trøndelag

Mer informasjon