Symposiet

Susan Schuppli: Ice Records

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 12.11.2022 13.3012.11.2022 14.30

Publisert

Susan Schuppli presenterer et nytt kunstprosjekt med lydlige undersøkelser av den globale nedsmeltingen av isbreer: Ice Records. Under symposiet vil prosjektet ta form av en lyttesesjon, et tekstarbeid, en LP-plate og en forelesning.

Foredrag
Tid: 12. november kl. 13.30
Sted: Østre, Østre Skostredet 3
Tilgjengelig på Vimeo: https://vimeo.com/773743114

Når isbreer smelter og ismasser trekker seg tilbake, forsvinner også informasjon om jordens klimahistorie idet eldgamle luftbobler blir sluppet løs fra isen de har vært innkapslet i. Det atmosfæriske arkivet med nedtegnelser fra isbreer og ismasser gir ubestridelige bevis på økte utslipp av drivhusgasser og dermed global oppvarming. Alle opptak er en følge av fuktighet, lufttrykk og temperatur som sammen modifiserer egenskapene til lydbølger som forplanter seg i et medium. Lydene av is er til syvende og sist et akustisk arkiv over en rekke ulike tider og historier om miljøet. Med Ice Records samler Schuppli materiale fra sine møter med forskere, økologer, aktivister, lokalsamfunn og folkesangere. Fra feltopptak ved isbreer gjort av forskere i Canada, på Svalbard og det norske fastlandet og i India til en folketone fra Ladakh om fjell, elver og bekker, tar sporene lytteren med inn i isens lydlige verden. Lydarbeidet vil presenteres i en offentlig lyttesesjon på Østre lørdag 12. november kl. 11.00.

SUSAN SCHUPPLI

Susan Schupplis arbeid utforsker hvordan ikke-menneskelige vitner som materialer og objekter blir en del av den offentlige samtalen og gir vitnesbyrd om historiske hendelser – særlig de som innebærer politisk vold, etnisk konflikt og krigsforbrytelser. Denne forskningen munnet ut i monografien Material Witness: Media, Forensics, Evidence, utgitt av MIT Press i 2020, så vel som ulike kunstverk som “Can the Sun Lie”, “Evidence on Trial” og “Nature Represents Itself”. Hennes nåværende forskning og kunstneriske produksjon utvider disse juridiske undersøkelsene for å granske hvordan miljøsystemer og endringene som følger av global oppvarming også genererer nye former for bevis, og i praksis skaper et arkiv av materielle vitner for hele planeten. Schupplis kunstneriske arbeid har vært stilt ut i Europa, Asia, Canada og USA. Hun leder Centre for Research Architecture ved Goldsmiths University i London, som hun også er tilknyttet i form av artist-researcher og styreleder for Forensic Architecture.

Fotokreditering: Bilder fra innstikket til vinylutgivelsen Ice Records gjengitt med tillatelse fra Susan Schuppli.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet