Symposiet

Susan Schuppli: Ice Records lyttesesjon

Østre, Østre Skostredet 3 12.11.2022 11.0012.11.2022 12.00

Publisert

BEK inviterer til lyttesesjon for LP-en Ice Records, som omfatter materiale fra Susan Schupplis møter med forskere, økologer, aktivister, lokalsamfunn og folkesangere. Fra feltopptak ved isbreer gjort av forskere i Canada, på Svalbard og det norske fastlandet og i India til en folketone fra Ladakh om fjell, elver og bekker, tar sporene lytteren med inn i isens lydlige verden.

LP-lansering og lyttesesjon
Tid: 12. november kl. 11.00
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

Susan Schuppli presenterer et nytt kunstprosjekt med lydlige undersøkelser av den globale nedsmeltingen av isbreer: Ice Records. Under symposiet vil prosjektet ta form av en lyttesesjon, et tekstarbeid, en LP-plate og en forelesning.

Når isbreer smelter og ismasser trekker seg tilbake, forsvinner også informasjon om jordens klimahistorie idet eldgamle luftbobler blir sluppet løs fra isen de har vært innkapslet i. Det atmosfæriske arkivet med nedtegnelser fra isbreer og ismasser gir ubestridelige bevis på økte utslipp av drivhusgasser og dermed global oppvarming. Alle opptak er en følge av fuktighet, lufttrykk og temperatur som sammen modifiserer egenskapene til lydbølger som forplanter seg i et medium. Lydene av is er til syvende og sist et akustisk arkiv over en rekke ulike tider og historier om miljøet. 

Side A på LP-platen vil bestå av rene feltopptak fra Schupplis arbeid rundt i verden der hun har samarbeidet med forskere, kunstnere, lokale beboere og kulturarbeidere. Her er feltopptak gjort av glasiologene Martin Sharpe og Oskar Glowacki, forsker Faiza Ahmad Khan, miljøverner Nishant Tiku, musiker Morup Namgyal som også arbeider med å samle lokale tradisjonelle sanger, og billedkunstner Ingrid Kristensen Bjørnaali. Sistnevnte bidrar med opptak fra Bondhusbreen (Folgefonna) fra workshopen «Landscape as Material Witness» som Schuppli og BEK arrangerte i februar 2022. Til side B har musiker og kunstner Mohamad Safa skapt en komposisjon bygd på feltopptakene. LP-platen inneholder også et tekstarbeid med refleksjoner og tanker rundt feltopptakene og deres spesielle kontekster, historier og Schupplis arbeid med dem.

Ice Records er et bestillingsverk for BEK med BEK som produsent, trykket ved Nordsø Records og støttet av Norsk kulturråd. Vinylutgivelsen er spesiallagd i forbindelse med symposiet med et begrenset opplag på 100 eksemplarer. Stor takk til Peter Voss-Knude for verdifulle bidrag i prosessen!

SUSAN SCHUPPLI

Susan Schupplis arbeid utforsker hvordan ikke-menneskelige vitner som materialer og objekter blir en del av den offentlige samtalen og gir vitnesbyrd om historiske hendelser – særlig de som innebærer politisk vold, etnisk konflikt og krigsforbrytelser. Denne forskningen munnet ut i monografien Material Witness: Media, Forensics, Evidence, utgitt av MIT Press i 2020, så vel som ulike kunstverk som “Can the Sun Lie”, “Evidence on Trial” og “Nature Represents Itself”. Hennes nåværende forskning og kunstneriske produksjon utvider disse juridiske undersøkelsene for å granske hvordan miljøsystemer og endringene som følger av global oppvarming også genererer nye former for bevis, og i praksis skaper et arkiv av materielle vitner for hele planeten. Schupplis kunstneriske arbeid har vært stilt ut i Europa, Asia, Canada og USA. Hun leder Centre for Research Architecture ved Goldsmiths University i London, som hun også er tilknyttet i form av artist-researcher og styreleder for Forensic Architecture.

Fotokreditering: Bilde av LP-en Ice Records og foto fra LP-innstikket gjengitt med tillatelse fra Susan Schuppli.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet