Arrangement

Stephanie Dinkins: On Love, Data and Technologies Rooted in Care

Kulturhuset, Vaskerelven 8 20.11.2021 16.00

Publisert

Foredrag på nett
20. NOVEMBER 16.00
Kulturhuset, Vaskerelven 8, andre etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Omsorg er noe langt mer omfattende enn kapital, det mimetiske og fornuft. Mange algoritmeteknologier er grunnet i metoder som begrenser og smigrer (data-) informasjon fra de første menneskelige og regnemessige antakelser. Vi bedømmer oss selv ved å ta i bruk falske motsetninger som tvinger fram utilstrekkelige valg, som bygger en verden frarøvet kompleksitet og nyanser. Den motvilligheten våre systemer viser mot å takle forskjell, det usette, det ukjente og forandring, gir alvorlige begrensninger for våre muligheter. Dette inkluderer skaperne av algoritmene som former de teknologiske økosystemene vi alle bruker og stoler på. Ved hjelp av intelligent teknologi, har vi muligheten til å forstå og organisere menneskelig aktivitet med kompleksitet, selv-organisering og bredt anlagte prinsipper av sjenerøs styring. Så hvorfor har ikke våre algoritmiske økosystemer dette som mål?

Algoritmisk omsorg gjør ekstra-arbeidet og engasjerer stemmer som utfordrer status quo for å rette opp i dyptgående historiske og samtidige urettferdigheter, vise fram andre iboende problemer og stake ut alternative stier/veier. Det overskrider det binære. 

Stephanie Dinkins

Stephanie Dinkins er en transmedial artist som skaper plattformer for dialog om etnisitet, kjønn, aldring og våre framtidige historier. Hennes kunstneriske praksis tar i bruk av framvoksende teknologier, dokumentarisk arbeid og felles arbeid for rettferdighet og selvstyrte fellesskap. Hun er særlig motivert av å jobbe med communities of color for å sammen skape mer rettferdige og verdibaserte sosiale og teknologiske økosystemer. Dinkins er professor på Stony Brook University, der hun har stillingen som Kusama Endowed Professor in Art. 

Dinkins tok en MFA ved Maryland Institute College of Art, og er utdannet fra Whitney Independent Studies Program. Hun stiller ut og går i bresjen for inkluderende kunstig intelligens internasjonalt, på et bredt spekter av steder fra lokale møtesteder til private og institusjoner. Dinkins er også 2021 United States Artist Fellow og Knight Arts & Tech Fellow. 

Foto: Alle bilder fra Stephanie Dinkins.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet