Arrangement

Seminar om nordisk fagtidsskrift for kunstfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid

Høyskolen i Oslo 14.02.2011 11.3015.02.2011 13.00

Publisert

Tidsskriftet publiseres elektronisk (open access), med bidrag på nordiske språk og engelsk og med norsk som redaksjonsspråk. Høgskolen i Oslo er utgiver, og professor Jan Sverre Knudsen (HiO) er ansvarlig redaktør. Redaksjonen består ellers av Jon Helge Sætre (HiO), Venke Aure (HiO), Leif Hernes (HiO) og Anna Austestad (stipendiat, HiO). Anonymiserte bidrag vurderes av to fagfeller. Tidsskriftet vil knytte til seg et faglig bredt sammensatt, nordisk redaksjonsråd. Tidsskriftet vil søke Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste om godkjenning på nivå 1 i løpet av 2011, og bidrag publisert i hele 2011 vil dermed være poenggivende.