Arrangement

Seminar om lyd og scenekunst

WRAP, Møllendalsveien 46a 10.12.2010 11.0010.12.2010 17.00

Publisert

Innledere er Thorolf Thuestad (BEK/Transiteatret), Håvard Pedersen (NONcompany), Per Platou (Verk Produksjoner) og Jørgen Knudsen (Baktruppen, Karen Foss).

Seminaret er først og fremst beregnet på lyddesignere og andre som arbeider med lyd i sceneproduksjoner, men er åpent for alle interesserte. Det vil ta opp aktuelle kunstneriske problemstillinger ut fra hvordan de løses praktisk i konkrete produksjoner. Fra å handle om ambiens og lydeffekter har lyddesign utviklet seg til et komplekst felt både teknisk og kunstnerisk. Vi vil blant annet se på hvilke muligheter og utfordringer som finnes i dag, hvordan lyddesign brukes i ulike kunstneriske strategier og hvilke føringer teknikken legger på det kunstneriske resultatet.

Seminaret er gratis, men begrenset antall deltakere. Påmelding til roar@bek.no.