Arrangement

Selvpresentasjon ved Maia Urstad

Hordaland kunstsenter 24.02.2009 19.0024.02.2009 21.00

Publisert

_- Jeg er fascinert av det usynlige univers av informasjon som
sirkulerer i vårt globale telekommunikasjonssystem; fra radiostøy,
morse og fragmenter av radiokanaler fra hele verden, til bredbånd, telefonsignal og digitale radio/tv-overføringer – en konstant strøm av nyheter, børsnoteringer, indekser, tall, religion – usynlige bølger av stemmer og støy som gjennomstrømmer oss uten at vi på noen måte får fatt i annet enn resultatet – som at mobilen ringer eller at internettsider popper opp på dataskjermen._

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsaklig med lydinstallasjoner og stedsrelaterte konsertforestillinger. Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har også bakgrunn fra rock, blant annet som medlem av ska/new-wavegruppen ”Program 81”, med 4 plateutgivelser og diverse turnevirksomhet. På midten av 80-tallet begynte Urstad å eksperimentere med bruk av lyd som kunstnerisk medium, og har siden 1987 vært en aktiv bidragsyter på den norske og internasjonale samtidskunstscenen med utallige lydbaserte solo- og samarbeids-prosjekter. Hun er del av den internasjonale gruppen freq_out, initiert av Carl Michael von Hausswolff, og er også medlem av Lydgalleriet i Bergen. Urstad publiseres på Touch Music, London.

Mer informasjon:

http://www.maia.no/
http://www.kunstsenter.no/

Gratis inngang

Selvpresentasjonene er i regi av BEK og skjer i samarbeid med Hordaland kunstsenter. BEK-kveldene ved HKS er en rekke foredrag og selvpresentasjoner ved kunstnere og akademikere. Foredragsserien inngår i BEKs kurs- og opplæringstiltak, og er med på å formidle og fremme den kunstneriske forskning og utvikling innenfor kunst og ny teknologi.