Utvikling

Sabine Popp: Relay (how to use a ship to press the button of a camera)

BEK - Prosjektutvikling 11.11.2019 15.11.2019
Visningsrommet USF - Utstilling 03.12.2019 08.12.2019

Publisert

Stian Ramvik ved BEK hjelper Sabine Popp med å synkronisere videomateriale i forbinelse med utstillingen Relay (how to use a ship to press the button of a camera) som åpner på Visningsrommet USF 3. desember. Videomaterialet danner rammen for en performance, og Popp skal enkelt kunne kontrollere de synkroniserte videoene som del av denne. For å kunne sette videoene samtidig på pause og starte alle presist opp igjen, er det nødvendig med tilkobling av en manuell knapp og skriving av kode som styrer denne prosessen.

I januar 2019 presenterte Popp performance-forelesningen Common Notions på BEK. Denne danner et sentralt element i utstillingen på Visningsrommet USF, hvor den like gjerne tar form som installasjon av mobile elementer som performance, på en likeså mobil plattform. Relay (how to use a ship to press the button of a camera) ses på som en mellomstasjon i en forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten, og har sitt utspring i Popps stipendiatprosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes) ved Kunstakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB). Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike rom, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid.

Performativitet i en skiftende økologi av alger, objekter og kropper, i observasjonsøyeblikk styrt av ulike interesser for en åpen – individuell eller kollektiv – framtid, har stått sentralt ved eksempelvis forsøksanlegg for dyrking av tare, en temporær marinbiologisk feltstasjon, eller et taremottak. Prosjektet bærer til en viss grad preg av det dokumentariske, der fragmenter av det som har blitt møtt i ’den virkelige verden’ forskyves og (re)presenteres i visningsrommet. Samtidig forstås oppholdene som er kilden til materialet som en intervenerende oppmerksomhet eller omsorg for prosessene som foregår i et kollektivt rom.


Foto: Sabine Popp


Om Sabine Popp

Sabine Popp har studert på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, med opphold ved Universitetet i Barcelona og Glasgow School of Arts. Etter noen års fokus på arktiske og subarktiske områder, og spørsmål om hvordan det lokale relaterer til en videre geografisk kontekst, var hun involvert i det kunstneriske utviklingsprosjektet Topografies of the Obsolete (ved KHiB), som undersøkte det post-industrielle landskap. Siden 2016 har hun bidatt til Oslofjord Ecologies (ved HiOA), og høsten 2016 ble hun tatt opp som stipendiat i det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid med tilknytning til Kunstakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB).