Arrangement

Retrodemo/demoworkshop

BEK 26.10.2019 27.10.2019
BEK - Åpent for publikum 27.10.2019 12.0027.10.2019 14.00

Publisert

I oktober 1989 ble Andromeda dannet, og ble en av de mest toneangivende gruppene på Amiga-demoscenen. I anledning 30-års jubileet har de igjen samlet seg til workshop for å «kode, tracke og pixle» – altså programmere, lage musikk og tegne. I løpet av denne helgen skal de også ferdigstille og utgi en demo på Commodore Amiga 500, samle og bevare en rekke digitale kilder fra en formativ periode innen elektronisk kunst i Norge, samt utforske mulighetene for videre produksjoner og samarbeid. Søndag 27. november er dørene åpne for publikum mellom kl. 12:00 – 14:00!


I tiåret fra midten av 1980- til midten av 1990-tallet utbredte det seg en betydelig subkultur innen elektronisk kunst med utgangspunkt i Commodore Amiga 2000/500; den såkalte ‘Demoscenen’, ‘Amiga-scenen’ eller kun ‘Scenen’. Tyngdepunktet for scenen var særlig Nord-Europa. Utviklingen av nye, og ut fra datidens målestokk, kraftige hjemmedatamaskiner til en overkommelig pris, banet vei for en ny type ungdomskultur som brukte fritiden sin på å utforske de nye plattformene og verktøyene til å lage estetiske uttrykk sammen, såkalte demoer. Med sin innovative chiparkitektur blir Amiga ofte regnet som den første ekte multimedia-datamaskinen og derfor særdeles egnet som plattform for demoproduksjon

En demo er et program som er laget for vise (demonstrere) mulighetene og begrensningene til et digitalt medium gjennom et estetisk utrykk som kombinerer ulike teknologiske og estetiske virkemidler, f eks realtime grafikkrendering (såkalte ‘effekter’), pikselbasert grafikk, animasjon, musikk (sample- eller chipbasert), kommunikasjon (som scroll-text), design og historiefortelling. Å lage en demo er svært arbeids- og kompetansekrevende prosess.

Etter Amiga-konsernets konkurs i 1994, ble demoscenen etterhvert dominert av andre plattformer, særlig PC, hvilket endret både karakteren på produksjonen av demoer og det estetiske uttrykket. Det lages imidlertid fremdeles A500 demoer og det avholdes stadig såkalte ‘demopartyer’ hvor man kan konkurrere med A500-produksjoner (og en rekke andre plattformer, e.g. A1200, C64, Atari). I de senere år har Amiga-scenen fått en oppsving, nå sist med demokonkurransen ved Revision 2019 i Tyskland.


Om Andromeda

Andromeda plasserer seg i spennet mellom en høyst levende subkultur som stadig utvikler seg ved å utforske muligheter og begrensninger ved samtidige så vel som antatt foreldete teknologier og digitale uttrykksformer.

Anledningen for workshopen på BEK er da også dels historisk, dels kreativ. I oktober 1989 ble den norske demogruppen Andromeda dannet. Under Amigaens storhetstid, i perioden fra 1990 til 1994 (først A2000/500 og deretter A4000/1200), ble Andromeda en av de mest toneangivende gruppene i Amiga-demoscenen med flere internasjonale topplasseringer i de største demokonkurransene (2. plass The Gathering 1992, 1. plass The Gathering 1994, 1. plass The party 1994). På 2000-tallet gav Andromeda ut sine første PC-demoer (2. plass Breakpoint 2007 og 1. plass The NVScene Demo Competition 2008). Flere av de originale medlemmene er fremdeles aktive i ulike datascener (e.g. Amiga, PC, C64 og pixel art).

Deltakerne på workshopen har alle bakgrunn i demoscenen og var aktive på Amiga (A2000/500 og A4000/1200) i perioden 1989-1994. Flere av workshopdeltakerne har bla. erfaring fra kunstprosjekter og yrkesbakgrunn i spillindustri, akademia, og animasjonsfilm (Pixar Studios), ikke minst teknologibedrifter med fokus på sandtidsrendering og visualisering av store datasett (Virtex).

Andromeda på Wikipeidia