Utvikling

Reality-based Audio Workshop – Struer

Struer Tracks 2019, Struer, Danmark 24.08.2019 07.09.2019

Publisert

Reality-based Audio Workshop skal arbeide eksperimentelt med dokumentariske lydopptak i Struer 23.08 – 07.09.2019 for å lage et nytt lydverk som presenteres under Struer Tracks 2019. Gruppen vil ta for seg problemstillinger rundt ‘land use’ for å belyse forandringer i landskapet som skjer på grunn av vår stadig økende avhengighet av digital, global kommunikasjon.

Der er en utbredt oppfatning at informasjonstrafikk er immateriell. Samtidig er denne trafikken kun mulig gjennom etablering og utvikling av en konkret, fysisk infrastruktur samt et enormt forbruk av energi. De anleggene som muliggjør den moderne verdens kommunikasjonsnettverk, som for eksempelvis datasentre og vindmølleparker, etableres ofte utenfor byene. Dermed har de konkrete forandringene i landskapet som følge av den immaterielle kommunikasjonen inntil videre fått gå upåaktet hen.

I Struer setter Reality-based Audio Workshop seg fore en tematisk undersøkelse av det moderne informasjonssamfunnets materielle ”maskinrom”, og vil undersøke de konsekvensene det har for landskapet.

Reality-based Audio Workshop er en gruppe bestående av fremtredende norske og internasjonale kunstnere som i stor grad benytter feltopptak i sine praksiser. De søker å utforske forholdet mellom lyd og virkelighet i vår tid. Gjennom bruk av avansert opptaksteknologi og alt fra undervannsmikrofoner til surroundopptak, dokumenterer de et utvalgt sted for så å improvisere frem et lydverk.

Reality-based Audio Workshop – Struer bygger videre på erfaringene som ble gjort da gruppen besøkte oljeraffineriet på Mongstad høsten 2018 på initiativ fra BEK. Resultatet av workshopen ble presentert som en multikanals lyttefilm på Borealis våren 2019.

BEKs rådgiver i kunst og teknologi Espen Sommer Eide deltar i Reality-based Audio Workshop i Struer. Daglig leder Lars Ove Toft deltar i besøksprogrammet og på symposiet Sound & Site // Sound Art & Site-Specificity 29 – 31. august.

Prosjektet Reality-based Audio Workshop i Struer er støttet av Nordisk Kulturkontakt.
Struer Tracks 2019