Kunngjøring

Oppussing på BEK og midlertidig stenging

Bergen senter for elektronisk kunst 15.08.2018 15.12.2018

Publisert

Kjære bruker av BEK

Til vår store glede og lettelse har BEK etter flere års arbeid med forprosjektering fått bevilget 1 200 000 fra Rom for kunst til å bygge om, totalrenovere og modernisere BEK! Dette vil være en omfattende operasjon som påvirker våre tjenester for brukerne:

I perioden 15.august til 15.desember vil ikke studioer, prosjektrom eller utstyr være tilgjengelig.

Vår stab vil i perioden drive med rådgivning og veiledning av kunst- og teknologiprosjekter, og bistår mer enn gjerne prosjekter på denne måten. Nettsiden blir i perioden vårt ansikt ut, men vi vil sitte i midlertidige kontorlokaler i Bergen og være tilgjengelig etter avtale.

Arkitektkontoret 3RW har utviklet skisseprosjekt i samarbeid med oss og følger opp byggeprosjektet, og OBAS vil være entreprenør. De er begge meritterte aktører vi er veldig glade for å jobbe med.

Etter ombyggingen vil vi kunne tilby nye oppgraderte rom tilpasset visuell og auditiv kunst- og teknologiutvikling og formidling. Med nye romløsninger tilpasset samtid og fremtid vil BEK bli mer tilpasset kjernevirksomheten vår – utvikling av kunst og teknologi i samarbeid med kunstnere, musikere, festivaler og visningssteder lokalt, nasjonalt og internasjonalt! Nye rutiner for bruk av BEK sine tjenester og fasiliteter vil også bli utviklet frem mot åpningen. Mer informasjon om BEK 2.0 kommer!

Mer om 3RW

Mer om Rom for kunst

Mer om OBAS