Arrangement

Odd Mirrors på Barnas Hus

Barnas Kulturhus, Kalmargaten 6 27.11.2010 13.3017.12.2010 16.00

Publisert

Bestillingsverket Odd Mirrors er en stedsspesifikk lyd- og videoinstallasjon der kunstnerne Maia Urstad og Maria Øy Lojo jobber med abstraksjoner rundt temaet lys.

Materialet hentes blant annet fra opptak av lyder i atmosfæren og video-opptak av vann og av rommet på Barnas Hus der installasjonen finner sted.

Arbeidet kurateres av Barnas Hus i samarbeid med BEK og presenteres i perioden 27.11.10 til 17.12.10. Prod.: Linda Rios