Arrangement

Nye videoverk av Andrea Urstad Toft til Bergen Domkor

Bergen domkirke 29.05.2019 19.3029.05.2019 20.40

Publisert

På bestilling fra Bergen Domkor og BEK har den unge bergenskunstneren Andrea Urstad Toft laget to videoverk som skal projiseres direkte på domkirkens murvegger under korets festspillkonsert 29. mai. Etter et 3-ukers arbeidsopphold i BEKs videostudio munner arbeidet ut i et flettverk av vare, sensitive bilder og animasjoner som flyter sammen med domkirkens murvegger og glassmalerier.

I domkirken får vi oppleve en ​A cappella-kveld med tre korverk av unge norske komponister, hvorav to er urfremføringer.

Komponister: Martin Ødegård, Tord Kalvenes og Birgit Djupedal
Dirigent: Kjetil Almenning
Videoverk: Andrea Urstad Toft

Om Andrea Urstad Toft

Andrea lager videoverk ved å blande sammen analoge og digitale teknikker, og skreddersy disse til musikk og omgivelser gjennom en utforskende prosess. I sitt kunstneriske prosjekt ønsker hun å skape en fortolkning av hva som skjer i møtet mellom den analoge og den digitale verden, og å portrettere stemningene og følelsene av hva det betyr å være menneske i dagens samfunn.
Andrea Urstad Toft

Om Bergen Domkor

Bergen Domkor er et av Norges ledende amatørkor og et kirkemusikalsk kraftsenter på Vestlandet. Med sangere, programmering og formidling av høyeste kvalitet forvalter og fornyer koret den kirkemusikalske kulturen. Koret samarbeider jevnlig med profesjonelle musikere og ensembler, og legger vekt på å skape interessante program og gi publikum store konsertopplevelser.
Bergen Domkor
Festspillene i Bergen

Trailere av korverkene.

https://www.youtube.com/watch?v=xR9ajoEtH7s

https://www.youtube.com/watch?v=UpUxsHOsrFQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q5TCzNfFtV8

https://www.youtube.com/watch?v=V9FB3yhgSV8

https://www.youtube.com/watch?v=Rk5cHAkasZc