Arrangement

Nonlocality av Toril Johannessen, Oslo og Dusseldorf

Lautom, Oslo og Volker Bradke, Dusseldorf 05.11.2011 14.0027.11.2011 00.00

Publisert

Mean Time (2011) styres av en datamaskin som kontinuerlig henter ned informasjon om trafikken på internett, og hastigheten på viserne avgjøres av den globale internettaktiviteten. Når det er høy aktivitet på internett går klokken fortere, når det er lav aktivitet går den saktere. Klokken vil altså være styrt av menneskeskapt aktivitet, og ikke være definert av en “usynlig hånd” eller svingninger i krystaller eller atomer.

Klokkene er jernbanestasjonsklokker med to urskiver. Innsatsen for å synkronisere og standardisere, for ikke å snakke om å etablere en global tid, er historisk knyttet til utviklingen av jernbanenettet på slutten av 1800-tallet, en prosess som også er knyttet til utbredelsen av kapitalismen og ideer om fremskritt. Da jernbanen ble ansvarlig for en endret temporalitet for over hundre år siden, fra flere lokale til en global tid delt inn i tidssoner, er nå internett i ferd med å endre vår oppfatning av tid – både den tiden vi bruker på arbeid foran datamaskinene våre og hvordan mennesker holder kontakten dag og natt på ulike steder i en ny tidssone.

Toril Johannessen (1978, NO) har en Master fra Kunsthøgskolen i Bergen. I 2011 deltok hun blandt annet i gruppeutstillingene Space. About a Dream på kunsthalle Wien, The End of Money på Witte de With i Rotterdam og Run, Comrade, The Old World is Behind You på Kunsthall Oslo. Hun har tidligere hatt soloutstillinger på no5 i Bergen Kunsthall, HKS, Bergen og Oslo Kunstforening. Toril Johannessen bor og jobber i Bergen.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Vederlagsfondet og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.