Arrangement

Ng Tsz-Kwan: Off-duty Gods

Northing, Østre Skostredet 10 09.11.2022 19.0020.11.2022 17.00

Publisert

Ng Tsz-Kwan utforsker en nyoppstått kinesisk tradisjon der man setter gamle religiøse statuetter ut på gatehjørner. Han undersøker og stiller spørsmål om det forlatte, ritualer og objekter. Til symposiet bygger Ng en installasjon på Northing og reflekterer over kollektive tilbedelsessteder som spontant blir skapt i det offentlige rom. Han vil også gjennomføre en serie workshops og individuelle performancer som utforsker hvordan vi forholder oss til foreldete oppfatninger, tro, forestillinger og seremonier.

Åpning av installasjonen: 9. november kl. 19.00.
Åpningstider for installasjonen: 10.-20. november kl. 12-17.
Individuelle historiefortellingsøkter: Seks plasser tilgjengelig – 10.00 og 11.00 den 11.-13. november. For å melde deg på en individuell økt, send en e-post til resources@bek.no.

Bak prosjektet ligger en tradisjon som finnes i dagens Kina, og som kan kalles “Off-duty Gods”. Alle har religiøse statuetter i hjemmene sine, og når statuene av ulike årsaker ikke behøves mer velger folk å sette dem ut på gatehjørner heller enn å kaste dem. Gatehjørnene blir dermed til nye og raskt voksende tilbedelsessteder etter hvert som stadig flere setter statuettene sine der eller stopper for en bønn. Jo flere som slutter seg til denne handlingen, jo lettere blir det å hanskes med skyldfølelsen du har for å vrake en gud. Når de flyttes ut fra husene sine blir gudene samtidig fristilt fra sine plikter med å ta vare på hjem og familier, og kan i stedet nyte tilværelsen som guder.

Ng trekker veksler på den tibetanske tradisjonen Kagyu (“Hvisket overlevering”), som legger til grunn at det å skrive ned en historie eller tanke nødvendigvis vil forvrenge den, og dermed bare tillater muntlig kunnskapsoverføring. I forlengelsen av dette inviterer Ng eldre og folk med livserfaring i Bergen til en workshop om historiefortelling. Med verbale og ikke-verbale øvelser og praksiser vil deltakerne reflektere over ideer om ritualer, det forlatte og hellige objekter, og vil også velge ut sine egne historier om gamle myter og oppfatninger til å dele med publikum under en-til-en-økter med historiefortelling 11.-13. november. Under disse intime møtene håper vi å gripe og oppleve skjøre, flytende og komplekse øyeblikk i den muntlige kunnskapsoverføringen – den som i følge Kagyu-tradisjonen bevarer sannheten i en historie og gir lytteren ansvar for å bevare og videreføre den.

Prosjektet er organisert av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – og Northing.

Ng Tsz-Kwan

Ng Tsz-Kwan er en multimediakunstner som anvender video, interaktiv design og performance for å utforske refleksjonsmulighetene til det poetiske språket og samtidig tegne opp kritiske fortellinger om det moderne kinesiske samfunnet. Prosjektene hans realiseres ofte i form av immersive, multisensoriske installasjoner basert på dekontekstualiserte, fragmenterte bilder og motiver. Ng har MA i kunst fra det kinesiske universitetet i Hongkong og Central Saint Martins College of Art and Design i London. I 2006 var han en av grunnleggerne av designbyrået Yucolab. Hans verk har blitt presentert på en rekke solo- og gruppeutstillinger, blant annet ved Hong Kong Visual Arts Centre, Sheung Wan Civic Centre i Hongkong, Hong Kong Palace Museum og flere.

Fotokreditering: Ng Tsz-Kwan.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet