Symposiet

Matti Aikio: Indigenous Traces

Østre, Østre Skostredet 3 + strømmet på Vimeo 11.11.2022 21.3011.11.2022 22.30

Publisert

Hvordan blir vi påvirket av våre egne forestillinger og konsepter om naturen, og hvordan kan vi unngå at urfolkskulturer blir satt under press av de schizofrene ideene om natur som er iboende i nasjonalstater og i kapitalismen?

Foredrag og videovisning
Tid: 11. november kl. 21.30
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

Samiske samfunn blir ofte fanget mellom de ekstreme ytterpunktene som finnes i nasjonalstaters politikk når det gjelder naturforvaltning. Fra et ikke-urfolksperspektiv blir naturen sett på enten som en ressurs man kan trekke ut ressurser fra på en måte som ikke er bærekraftig, eller som et sted med «intakt natur» som må bli strengt beskyttet fra omtrent enhver menneskelig påvirkning, også den som springer ut av urfolks levemåter.

Dette er tilfelle selv om disse urfolkskulturene og -praksisene har vært en avgjørende del av disse spesifikke økosystemene i årtusener. Matti Aikio mener nasjonalstatens perspektiv på naturen munner ut i krav om å beskytte den som et bilde, basert på estetiske valg med vekt på symbolarter heller enn å forsøke å forstå naturen som et helt økosystem.

Til symposiet setter Aikio disse spørsmålene i forbindelse med temaer som kulturell appropriasjon, selvbestemmelse og urfolks estetikk gjennom en nyutviklet presentasjon der han forteller historier og viser klipp fra sitt arkiv av video, lyd og foto. Slik åpner han for spørsmål om hvordan og hvorfor disse ulike måtene å leve på jorda på er i stadig konflikt, og hva som er de grunnleggende bestanddelene bak disse kreftene som står i motsetning til hverandre.

Matti Aikio

Matti Aikio er en samisk billedkunstner fra den finske siden av Sápmi, med bakgrunn fra samisk reindriftskultur. Aikio har mastergrad i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø. Han jobber med blandingsteknikker, foto, lyd, installasjon, video, skulptur og tekst. Aikios kunst har blitt vist på en rekke utstillinger i Europa, Asia og Latin-Amerika.

Fotokreditering: Foto av Matti Aikio er tatt av Karoline Trollvik. Øvrige foto er tatt av Matti Aikio.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet