Generelt

Mark Fell på gjesteopphold på BEK

Bergen 04.05.2022 23.05.2022

Publisert

Den tverrdisiplinære kunstneren Mark Fell er tilbake i Bergen. Under oppholdet har han blant annet deltatt i The Pirate Academy og leder fortsettelsen av sin workshopserie “Rewilding Practice”. 

Fells residency er et samarbeid mellom BEK og KOROs prosjekt STUDIO ved KMD, som utforsker hva arbeidsrom for kunst, musikk og design kan være og undersøker studioet som idè. Første del av oppholdet til Fell var høsten 2021; han ledet da workshopserien “Rewilding Practice” sammen med filosof Robin Mackay, der en tverrfaglig gruppe lokale deltakere undersøkte og utfordret etablerte forestillinger om kreativ praksis. Fell og Mackay diskuterte også forholdet mellom teori og praksis som del av BEKs symposium The Only Lasting Truth is Change. Samtalen mellom Fell og Mackay er nå tilgjengelig her: Mark Fell & Robin Mackay: Rewilding Practice – 20 November 2021

Som vår artist in residence og som del av samarbeidet mellom STUDIO og BEK, deltok Mark Fell sammen med Jan Hendrickse på den nyeste utgaven av The Pirate Academy på Bergen Arkitekthøgskole (BAS) 9. mai. The Pirate Academy er en eksperimentell møteplass i regi av Kunstakademiet i Bergen som retter seg mot kreative forskningspraksiser og metoder. Utgaven på BAS, med temaet “Conviviality”, bød på performancer og presentasjoner som aktiverte både det særegne rommet i kjelleren under siloene og en rekke strukturer som var blitt bygd i fellesskap av studenter på KMD og BAS – blant annet et mobilt studio og en sauna.  

Jan Hendrickse har en praksis som omfatter komposisjon, lydkunst, installasjoner og improvisasjon. Som utøvende fløytist har han et utvidet vokabular av teknikker som ikke bare bygger på vestlige musikalske systemer, men også på researchen han har gjort på tradisjonelle treblåseinstrumenter og bruken av dem i ulike deler av verden. Under The Pirate Academy på BAS ledet Hendrickse en workshop der rundt 50 fløyter ble laget av publikum i løpet av arrangementet og tatt i bruk gjennom en performance i siloene på BAS. Deltakerne spilte et improvisert stykke under ledelse av Hendrickse og Fell etter innledende øvelser og diskusjoner i gruppa. I et rom kun lyssatt av stearinlys spilte hver og en deltaker seg inn mot sentrum fra ytterkantene og slukket et lys, til bare en eller to fløyter kunne høres i det stummende mørket. 

Blant deltakerne var også Vic Fracker, Brandon LaBelle og Joy Forum. Arrangementet var et samarbeid mellom KOROs prosjekt STUDIO på KMD og BEK, Kunstakademiet i Bergen/KMD Institutt for kunst og BAS. Les mer på nettsidene til STUDIO

11. mai fortsetter Fell workshopserien “Rewilding Practice” der han tar opp tråden fra diskusjonene som foregikk høsten 2021. Økten som finner sted i Bergen vil ta form av en diskursiv fjelltur med deltakerne over Damsgårdsfjellet og Gravdalsfjellet. Inspirert av Nietzsches utsagn “Never trust an idea that has not come to mind while walking” har Fell bedt hver deltaker forberede et spørsmål eller en problemstilling som gruppa diskuterer mellom ulike høydemetre.

Mark Fell

Mark Fell er en tverrdisiplinær kunstner med base i Rotherham (Storbritannia). Den kunstneriske praksisen hans trekker veksler på elektronisk musikk, subkulturer, eksperimentell film, samtidsfilosofi og radikal politikk. Fell har hatt en betydelig produksjon gjennom de siste 30 årene – fra tidlige elektroniske lydverk og innspillinger til installasjon, kritikk, kuratoriske prosjekter, utdanningssystemer og koreografiske forestillinger. Hans nylige arbeider, som peker til hellige geometrier og programmeringsstrukturer, understreker Fells særlige interesse for ikke-lineære systemer og strukturer – og de komplekse måtene vi forholder oss til disse strukturene og systemene på. www.markfell.com

Foto: BEK (1-4), Marie Vallestad (5-8).