Arrangement

Maksimal informasjon per tidsenhet!

Kode 2 13.05.2016 19.0028.08.2016 17.00

Publisert

Rolf Aamot (f. 1934) er en annerledestenker og en «ukjent» pionér i norsk elektronisk kunst som har satt sine fotavtrykk over hele vår moderne kunst- og mediehistorie. Utstillingen «Maksimal informasjon per tidsenhet!» utforsker Aamots kunstnerskap fra debututstillingen på midten av sekstitallet og frem til i dag. Spesielt hans ‹‹bildende tonekunst›› banet vei for en visuell tid.

– Aamots kunstnerskap forteller en annerledes historie om nyere norsk kunst, og setter også vår egen samtid i perspektiv. For flere tiår siden drøftet han problemstillinger som er mer relevante enn noensinne nå i vårt hektiske informasjonssamfunn, forteller kurator Frode Sandvik.

Utstillingen presenterer et bredt utvalg av både tidlige og helt nye verk av Rolf Aamot. I tillegg vises to nyproduserte verk av kunstnerne Anne Marthe Dyvi og Gisle Frøysland som på hver sin måte kommenterer Aamots prosjekt.
Åpning på KODE 2 fredag 13.mai kl 19 med forfriskninger og gratis inngang til utstillingen.
Utstillingen står gjennom hele sommeren.

Med en forskers innstilling har Aamot gjennom en årrekke tatt i bruk ny teknologi som kunstnerisk uttrykksmiddel. Hovedprosjektet har hele tiden vært hans «bildende tonekunst», enten det har vært i form av lys- og fjernsynskunst, film eller elektronisk maleri. Aamot utforsker lys og farger, med en særlig interesse for selve kunstopplevelsen.

Fra 1960-tallet til slutten av 1980-tallet laget han fjernsynsverk vist på NRK, i samarbeid med komponister som Arne Nordheim, Bjørn Fongaard, Bjørg Lødøen og Olav Anton Thommessen. Aamots kunst har blitt vist i Norden, Europa, USA og Asia.
I dag er Aamot svært opptatt av klimautfordringen og planetens sårbarhet. Utstillingen aktualiserer spørsmål om kunstens politiske potensial og hvordan vi kan forstå kunst som forskning.