Utvikling

Lydskulptur – Workshop : «archangelica»

BEK 25.01.2013 00.0026.01.2013 00.00

Publisert

Workshopen rettet seg mot en utforskning av ulike arbeidsteknikker, testing av en forenklet skalamodell og overflater på skulpturen, og det å utvikle ulike soniske muligheter. Forskjellige ideer rundt verkets utseende, størrelse og plassering i forhold til ulike bygninger og fasader ble foreslått og vurdert. Målet er nå først å prøve å realisere arbeidet i kobber, for å teste opptak og redigering av lydarbeidet.