Kunngjøring

Ledig stilling på BEK

BEK 09.04.2019 01.05.2019

Publisert

BEK lyser ut en 50% stilling som kunstprodusent, i forbindelse med at en av våre medarbeidere søker nye utfordringer. Søknadsfrist 1. mai 2019.

BEK er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter som arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling. BEK skal oppsøke, utvikle og tilby spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi. Vår visjon er å være et naturlig samlingspunkt for lokale, nasjonale og internasjonale miljøer, og sørge for at et bredt, tverrfaglig kunstfelt drar nytte av vårt arbeide.

Som kunstprodusent initierer du kunstneriske prosjekter, gjerne i en internasjonal kontekst. Du må jobbe selvstendig, legge til rette for kunstproduksjon og formidling, sette i gang kompetansehevende tiltak, samt vurdere innkomne prosjektforslag relatert til BEKs aktivitet. Mye av arbeidet vil foregå innen BEKs etablerte nasjonale og internasjonale nettverk. Vi forventer at du allerede er del av et internasjonalt nettverk og har som ambisjon  å utvide dette.

Vi kan tilby en nyoppusset arbeidsplass med fleksible arbeidstidsordninger og høy grad av trivsel. Stillingen gir rom for egne initiativ og påvirkningsmuligheter.

Vi ønsker at du har relevant praksis fra kunstfeltet, for du må kunne ta avgjørelser på et kunstfaglig grunnlag. Gjennom tidligere erfaring har du god kunnskap om ulike måter å integrere teknologi i kunstneriske uttrykk, og du evner å formidle dette. Som del av BEKs faglige team må du være ryddig og utadvendt, og vant til transparente arbeidsrutiner. Du må ha gode samarbeidsevner og  videreføre vårt motto: eksperimenter, skap og del. Erfaring med produksjon, formidling og nettverksbygging er nødvendig. God språklig fremstillingsevne blir vektlagt, gjerne i både norsk og engelsk.

Søker rapporterer til daglig leder. Lønn etter avtale.

Søknad vedlagt CV og kopier av attester sendes på e-post til bek[at]bek.no Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon av kunstneriske arbeider.

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Lars Ove Toft, lars.ove.toft[at]bek.no eller mob. 922 85 861

Søknadsfrist 1. mai 2019.