Generelt

Learning to Fly (a Drone)

Bergen 20.04.2022 10.0021.04.2022 15.00

Publisert

På dette todagerskurset lærer du å fly en drone og får opplæring i spørsmål om sikkerhet, reguleringer og hva som trengs av registrering osv. før du kan fly en drone på egenhånd.

20.–21. april 2022
10.00–15.00

BEK har en drone (DJI phantom 4 pro v2) som du vil være i stand til å bruke på slutten av kurset. Dronefotografering og -filming kan brukes på en rekke ulike måter i video, fotografi, dokumentasjon av installasjoner utendørs, performancer for kamera og andre kunstneriske prosjekter.

Workshopen foregår i Bergen og er for profesjonelle kunstnere. Ingen forkunnskaper er nødvendige for å delta. Workshopen er gratis, men påmelding er nødvendig og det er et begrenset tall på plasser.

Send en kort tekst (inntil 200 ord) om hvorfor du vil delta til ase@bek.no innen 9. april 2022.

Instruktør på workshopen er Thomas Bugaj (US), billedkunstner, formidler og drone-entusiast. Bugaj jobber hovedsakelig med tidsbaserte medier. Han har undervist i filmskaping og digital design for flere institusjoner i Pennsylvania, inkludert Pittsburgh Filmmakers og University of the Arts i Philadelphia.

Workshopen er produsert av BEK som del av et samarbeid med Feminist Streaming Service og prøverommet.

Foto: BEK (1,2), Thomas Bugaj (3,4).