Future DiverCities

Latent City – Invisible Fields #1: Opplesning, performancer, musikk og samtaler

"Latent City - Invisible Fields #1" online fra Bergen Kjøtt 21.11.2020 14.0021.11.2020 19.00

Publisert

Velkommen Latent City – Invisible Fields #1, et dagsprogram som knytter an til tematikker i utstillingen Den latente byen, og bringer de i dialog gjennom performancer, samtaler, presentasjoner og mer. Arrangementet vil bli strømmet, og via Zoom kan du delta med spørsmål og kommentarer. Se detaljer under.

Latent City – Invisible Fields #1
Lørdag 21. november kl 14.00 – 18.00 direktestrømmet fra Bergen Kjøtt
Arrangementet vil strømmes på YouTube her og på BEKs Facebook-side her. Vi strømmer direkte, opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant.
Vennligst registrer deg her for å motta invitasjon til Zoom, hvor du kan delta med spørsmål og kommentarer til panelsamtalene.

PROGRAM (tidene er omtrentlige)

14:00 Velkommen og introduksjon (engelsk)

14:10 Thure Erik Lund: Kunstige forvandlinger, essay opplest av Erlend O. Nødtvedt (norsk)

14:30 Maren Dagny Juell, presentasjon og samtale med Thure Erik Lund og Magnhild Øen Nordahl (norsk)

15:00 Meus Caros Amigos – part II – correspondence with N, Nayara Leite, performance (engelsk og portugisisk)

15:15 Hertzian Field #2, Stelios Manousakis, introduksjon og performance, forhåndsinnspilt utdrag (engelsk)

15:30 Firebird, Parsa Shomali/Teresa Prati/Anders Hannevold/Juan Qin, konsert/performance

15:45 Meus Caros Amigos – part II – correspondence with Tom, Nayara Leite, performance (engelsk og portugisisk)

16:00 VUMA: Sheila Feruzi Kassim, Christa Mako Teigen og Majenneh Dukuly, presentasjon (engelsk)

16:10 Presentasjon av videoprogrammet i Den latente byen, Anders Rubing, forhåndsinnspilt (engelsk)

16:30 VUMA og Anders Rubing i samtale med Maria Rusinovskaya (engelsk)

17:15  Meus Caros Amigos – part II – correspondence with Té, Nayara Leite, performance (engelsk og portugisisk)

17:25 Edgelands, Trond Lossius med en introduksjon av kunstneren (engelsk)

18:00 Slutt

Latent City – Invisible Fields #1 begynner med å ta for seg de ofte usynlige lagene av teknologi som er fysisk tilstede i våre byer. Teknologien registrerer våre kropper, men er ikke synlig for det blotte øyet. Stelios Manousaki’s performance Hertzian Field #2 tar i bruk utvidet virkelighet (augmented reality), lyd og bevegelse i en omsluttende performance. Den produserer lyd ved å analysere kroppens innblanding i trådløse nettverk. Det trådløse sansesystemet er koblet til en lyd-feedback som omslutter publikum og skaper en situasjon der kropp, rom, bevegelse, lyd og trådløse bølger er sammenfiltret i en kvanteomfavnelse.

Videre aspekter ved teknologiens betydning i våre liv og hvordan vi lever sammen undersøkes i Thure Erik Lunds tekst Kunstige forvandlinger, der han tenker rundt relasjonen mellom kunst, språk og teknologi. Maren Dagny Juell vil presentere sitt arbeid som er del av utstillingen Den latente byen, der hun tar for seg hvordan smarttelefonen har blitt en forlengelse av våre kropper og hvordan dette påvirker kommunikasjon og følelser. Juell og Lund delta i en samtale ledet av Magnhild Øen Nordahl, billedkunstner og PhD kandidat ved KMD, UiB, som arbeider med møtepunkter mellom teknologi og kunst.

Firebird er et multimedieprosjekt som inkluderer live performance, lyd og bilde. Alt i prosjektet er laget av papir, og i forestillingen blir forskjellige kvaliteter, muligheter og grenser for dette materialet undersøkt. Firebird er laget av Juan Qin, Teresa Prati, Parsa Shomali og Anders Hannevold, og sistnevnte vil spille stykket live på Bergen Kjøtt.

I dagens andre halvdel vil vi nærme oss usynlighet når det kommer til sosiale og politiske aspekter: Hva er maktforholdet mellom usynlighet og synlighet? VUMA Projects, representert av Sheila Feruzi Kassim, Christa Mako Teigen og Majenneh Dukuly, vil presentere deres arbeid med VUMA Soner, en app med stedsutløste lydvandringer med historier fortalt av melaninrike mennesker som bor i Bergen. Ved å bokstavelig talt sette deres merke på kartet og de offentlige plassene i Bergen sentrum, blir nye historier fortalt og kan utfordre de dominerende narrativene rundt disse stedene. Anders Rubing er invitert til å reflektere over videoprogrammet i Den latente byen ved å trekke veksler på sitt pågående forskningsarbeid ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB, der han fokuserer på migrasjon, sosial ulikhet og kjønn. I sitt arbeid undersøker han hvordan fremtidsvisjoner av det urbane er produsert av diskurser rundt sikkerhet og motstandsdyktighet. VUMA og Anders Rubing vil ha en samtale ledet av Maria Rusinovskaya, der de utdyper sine individuelle arbeider og diskuterer aspekter rundt representasjon, hvilket perspektiv som blir sett og hørt, hvordan gjeninnta steder og historier, og hvordan bevege seg fra dagens potensial til å se for seg en framtid.

Lydverket Edgelands av Trond Lossius tar utgangspunkt i feltopptak fra forsteder og urbane randsoner. Disse områdene er viktig urban infrastruktur, som boligområder og med tanke på transport og industri. Samtidig fremtrer de som banale og anonyme, tilfeldig utviklet der estetiske hensyn er forsømt. Forstedenes lydlandskap dokumenterer en antropocen tilstand og bretter ut politiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold.

Nayara Leites performance med tittelen Meus Caros Amigos – part II, vil spres utover hele programmet denne dagen. Performancen er en fortsettelse av hennes arbeid der hun ved bruk av personlige brev starter en dialog med venner i Brasil som tar opp spørsmål knyttet til politikk; mer bestemt til valgseieren til den selverklærte homofoben Jair Bolsonaro, trusler om vold mot LGBTQ+ samfunn og underliggende uro i det brasilianske samfunnet. Tanker om den politiske realiteten en blandet med dagliglivets frustrasjoner, spørsmål knyttet til livsvalg og hvordan forstå de andre menneskene som bor i ditt land sine valg, og hvordan finne håp og komme sammen.

Latent City – Invisible Fields #2 vil skje 29. november, og vil strømmes. Hele programmet for Den latente byen finner du her, og du kan gå her for å se den digitale utstillingen.

Den latente byen viser kunstneriske produksjoner som tar for seg byens skjulte historier. Her møtes latent infrastruktur, skjulte historier, digital tilstedeværelse og spørsmål rundt makt og demokrati knyttet til dagens og fremtidens by. Alt sett gjennom et kunstnerisk perspektiv. Den latente byen er byen som venter, den som er i ferd med å folde seg ut, byen vi skaper i fellesskap.

Med bidrag fra: Aleksander Johan Andreassen, Aske Thiberg, GaraGara Artist Initiative, Gitte Sætre & Frans Jacobi, Hanan Benammar, Hannevold/Prati/Qin/Shomali, Jan Mocek, Jonas Ersland, Kaeto Sweeney, Maren Dagny Juell, Marit Eikemo, Nayara Leite, Pia Rönicke, Stelios Manousakis, Stephen Connolly, Thure Erik Lund, Tivon Rice, Trond Lossius, VUMA Projects, Søssa Jørgensen & Yngvild Færøy. Programmet er utviklet av BEK.

Noen av produksjonene er bestilt av og utviklet for BEK, mens andre vises på nytt eller blir presentert i nye formater. Et videoprogram vil vises gjennom hele utstillingsperioden, og det vil være et omfattende program av samtaler og performancer. Les hele programmet her.

Tittelen Den latente byen er inspirert av fagtermen «latent space», som er sentral i maskinlæring og kunstig intelligens. “Latent space” er den mengden av komprimerte data som maskinen analyserer og henter kunnskap fra, der algoritmene ofte er så kompliserte at de blir ugjennomtrengelige for oss og slik får et eget liv. Den latente byen vil til sammenligning nærme seg byens strukturer som er vanskelige å få øye på, for eksempel infrastruktur som trådløse nettverk og overvåkning, ikke-menneskelige perspektiv fra dyr og natur, og sosiale faktorer som makt og utenforskap. Sci-fi-visjoner av fremtidens by og kontemplasjoner rundt byplanlegging peker ut muligheter og fallgruver.

Om bidragsyterne til Latent City – Invisible Fields #1

Thure Erik Lund (f. 1959 i Vikersund) er en av vår samtids mest nyskapende forfattere. I hans forfatterskap synes teknologi å være springbrett for refleksjon rundt natur og kultur, og menneskets forvandlinger i en digital tidsalder. I sin siste essaysamling Romutvidelser (2019) stiller han blant annet spørsmål om natur og teknologi kan smelte sammen. Han har blitt kalt “en slags tekno-mystiker”, som kontinuerlig beveger seg inn i den ubegripelige fremtiden. For tiden jobber Lund med et tekst-prosjekt rundt språkteknologi, maskinlæring og originalitet. Gjennom diverse scenarier ser han på hvordan språkteknologi vil kunne påvirke og prege eksistensen, og dermed også skjønnlitteraturen. Lund debuterte i 1992 med Tanger, som han fikk Tarjei Vesaas debutantpris for. Siden har han utgitt ti romaner og skrevet essaysamlingene Om naturen (2000), Forgreininger (2003), Om de nye norske byene (2006) og Romutvidelser (2019). Les mer her.

Erlend O. Nødtvedt (f. 1984 i Bergen) er ansett som en av sin generasjons mest sentrale lyrikere og hans dikt har en særegen energisk, vilter og besvergende form. Han debuterte med diktsamlingen Harudes i 2008. Siden har han utgitt diktsamlingene Bergens beskrivelse (2011) og Trollsuiten (2014). For diktsamlingene har han vunnet priser som Ung Poesi-prisen i 2008, Bergensprisen i 2011, Bjørnsonstipendet i 2012, Bokhandlerforeningens forfatterstipend i 2015 og Premio Ostana i 2017. Høsten 2017 ga Nødtvedt ut sin første roman Vestlandet og i 2019 diktsamlingen Slekter.

Maren Dagny Juell (f. 1976 i Oslo) jobber med video, Virtual Reality og installasjon. Hun er invitert av BEK til å utvikle et nytt verk med utgangspunkt i den formidable teknologiutviklingen de siste 20 årene, og som vi tematiserer i forbindelse med BEK sitt 20 års jubileum i år. Hennes bidrag til utstillingen Latent City er videoinstallasjonen It fits beautifully in the palm of your hand. Her er taktile egenskaper ved iPhonen som det harde og glossy, blandet sammen med det magiske og ubegripelige ved den lille maskinen. En voiceover bestående av en ytre og en indre monolog, gir innblikk i hvordan balansen mellom det faktabaserte og det personlige veksler mellom spenning og harmoni. Hun har MA fra Chelsea College of Art and Design, London (2004). Les mer her.

Magnhild Øen Nordahl (f. 1985, Ulstein, Norge) f. 1985, Ulstein, Norge) bor og arbeider i Bergen, Norge. I 2018 var hun med å etablere Aldea Senter for Samtidskunst, Design og Teknologi og startet på en doktorgrad i kunstnerisk forskning ved Universitetet i Bergen. Som skulptør er hun interessert i hvordan fenomener vi opplever gjennom kroppens sanseapparat blir oversatt til abstrakte konsepter, og hvordan vi bruker disse forståelsesmodellene til å organisere, systematisere og forme en kaotisk verden. I tidligere prosjekter har hun tatt for seg kroppsbaserte måleenheter, tallsystem, formelen for jorden sin form og andre type universelle standarder, som for eksempel standard byggemoduler i 3D-modelleringsprogramvare. I hennes pågående arbeide undersøker hun abstraksjon i tilknytning til 3D-modellering og forholdet mellom det fysiske og digitale i skulpturformatet. Les mer her.

Nayara Leite (f. 1989 i Fortaleza) er en brasiliansk kunstner basert i Bergen. Hennes praksis veksler mellom analogt fotografi, performance, tekst, installasjon og video. Å bo utenlands har ført til at Nayara er blitt mer patriotisk i noen henseende. Ved å befinne seg langt unna, har hennes ønske om å komme nærmere Brasil blitt sterkere. Ikke fysisk, men mentalt. Hun har funnet en måte å være mer tilstede og aktivt involvert i de brasilianske spørsmålene rundt LGBTQ+, som ligger hennes hjerte nær, ved å lage et mørkt og ofte hjerteskjærende portrett av den undertrykkende virkeligheten dette samfunnet lever under i hennes hjemland. Les mer her.

Anders Hannevold, Juan Qin, Teresa Prati og Parsa Shomali er en konstellasjon som består av fire kunstnere med forskjellige fokus i sine kunstneriske tilnærminger, og som kommer fra fire forskjellige land med ulik kulturell bakgrunn. De ble kjent og begynte å arbeide sammen da de studerte ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Parsa Shomali er en komponist fra Iran med spesialisering innen elektronisk musikk, som bl.a. ble valgt til komponist av Seoul Computer Music Festival 2017, 2019 og ICMC 2018. Anders Hannevold er en norsk samtidskomponist, og utvalgt komponist av mange seminarer og workshops i Japan, Norge og verden over. Juan Qin er designer, kunstner og VJ  fra Kina. Hun er interessert i å utforske interaktiv innen nye medier, og å eksperimentere med ny teknologi i sitt arbeid. Teresa Prati er en kunstner fra Italia som jobber innen nye medier, med fokus på audiovisuelle performancer. Les mer her.

Stelios Manousakis (f. 1980 i Chania) er en kunstner basert i Nederland som utforsker forholdet mellom tid, rom, kropp, system og lyd. I hans arbeid er han spesielt opptatt av det usynlige og flyktige. Hans praksis ligger i grenselandet mellom kunst, filosofi, vitenskap og ingeniørfaget; den utgår fra performance, til romlige interaktive installasjoner til komposisjoner og musikk for dans og film. Manousakis arbeider er blitt vist på fem kontinenter, ved forskjellige visningssteder og festivaler, som ZKM Karlsruhe, dOCUMENTA, Seattle Art Museum, IDFA Amsterdam, Museum of Contemporary Art Vigo, Dag in de Branding, ICMC, NIME, Rewire, Audio Art og Athens Digital Arts Festival. Sammen med hans partner Stephanie Pan startet han the Modern Body Festival, som de kuraterer og driver sammen. Les mer her.

VUMA Projects er et initiativ som ønsker at flere unge melaninrike mennesker i Skandinavia skal bli hørt og representert på deres egne premisser. Prosjektet ble startet i Bergen av fire mennesker med forskjellige kulturelle bakgrunner. VUMA Projects skriver, redigerer, undersøker, lager arrangementer, gir råd om mangfold og mye mer. 

For Den latente byen har VUMA Projects utviklet en app med stedsutløste lydvandringer: VUMA Soner. Appen hyller stemmene, historiene og talentene til melaninrike mennesker i Skandinavia, og er en app med omsluttende lydopplevelser. Denne versjonen av appen inneholder en samling med tanker, refleksjoner og samtaler, både fra hukommelsen og spontane, knyttet til spesifikke landemerker, bygninger eller områder i Bergen. Skaperne av disse lydopplevelsene bor i Bergen, noen snakker på norsk og noen snakker på engelsk. Lydene er tilgjengelige på spesifikke steder i Bergen sentrum gjennom appen som kan lastes ned gratis. Lydene kan kombineres til en lang vandring eller flere mindre. Produksjon er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet og BEK. VUMA Soner er laget av Sheila Kassim, Majenneh Dukuly og Christa Mako Teigen, med ytterligere lydelementer og lydmastring av Tolga Balci. Les mer her.

Anders Rubing (f. 1983 i Umeå, Sverige) er arkitekt og for tiden stipendiat på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. I sitt forskningsprosjekt  fokuserer han på migrasjon, sosial ulikhet og kjønn, og ønsker å undersøke hvordan fremtidsvisjoner av det urbane er produsert av diskurser rundt sikkerhet og motstandsdyktighet. Som arkitekt og lærer har Rubing en bred tilnærming til arkitektur, som både påvirker og påvirkes av samfunn, politikk, økonomi, kamp for demokrati, mangfold, undertrykkelse og ulikhet. Rubing var medredaktør på den prisbelønte boken The City Between Freedom and Security (2017). Han ble utdannet på Bergen Arkitekthøgskole (BAS) i 2012 og er lærer på samme institusjon. Rubing har står bak en rekke offentlig oppdrag, byplaner og arkitektur, og er en av tre kuratorer for den nordiske arkitekturutstillingen Jävla kritiker!. Les mer her.

Maria Rusinovskaya er kurator for live-programmet ved Bergen Kunsthall hvor hun siden 2014 har utviklet og presentert et omfattende program med diskursive serier, musikk, performance og bevegelige bilder. I desember 2020 vil hun ta over som daglig leder for BEK. Rusinovskaya har studert kunsthistorie i Murmansk og Oslo, og har tidligere arbeidet som kurator og produsent for Pikene på Broen og ved Murmansk Kunstmuseum i Russland. Les mer her.

Trond Lossius (f. 1966 i Bergen) undersøker forhold mellom lyd, sted og rom gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Lydlandskaper fra byens forsteder er noe han er særlig interessert i. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk. Han er professor og ph.d.-leder ved Den norske filmskolen og professor II ved Griegakademiet. Les mer her.

Den latente byen

Den latente byen sammenfaller med feiringen av BEKs 20 års jubileum i 2020 som ressurssenter, springbrett for og premissleverandør innen kunst- og teknologifeltet. I løpet av året aktualiserer vi historien vår ved å vise kunstprosjekt fra arkivet og se på teknologiutviklingen gjennom de siste 20 årene i et samtidig og samfunnsmessig perspektiv. Til Den latente byen har vi bestilt nye kunstverk og tekster, med støtte fra Kulturrådet, Bergen kommune og Fritt Ord.

Den latente byen er det avsluttende prosjektet for Future DiverCities, et fire år langt EU-samarbeid støttet under Creative Europe-programmet. Prosjektet har utforsket nye måter å samarbeide på og har fokusert på kunstnerisk produksjon for å undersøke den fremtidige byen. Se Future DiverCities for mer info. BEK er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Bergen Kjøtt

Den latente byen gjennomføres ved Bergen Kjøtt som har støtte fra Bergen Kunsthall, Bergen kommune, Kulturrom, Arena Akustikk og BN Visuals.

Bergen Kjøtt og BEK tar situasjonen med covid-19 pandemien på største alvor. Programmet følger gjeldende retningslinjer fra FHI. Latent City – Invisible Fields #1 vil foregå på nett grunetn av gjeldende covid-19-restriksjoner for arrangementer i Bergen.