Utvikling

“Land Bodies, Decomposing Mass” av Bjørnaali, Lanzmaier og Simmons

BEK, C. Sundts gate 55 10.04.2023 23.04.2023

Publisert

Gjennom et to ukers arbeidsopphold på BEK har Ingrid Bjørnaali, Fabian Lanzmaier og Maria Simmons jobbet med “Land Bodies, Decomposing Mass” – et audiovisuelt prosjekt som fokuserer på torvmyrer og hvordan de tolkes gjennom ulike opptaksmåter og 3D-teknologier. 

Ved hjelp av fotogrammetri, feltopptak og syntetiserte lyder forsøker kunstnerne å skape et omsluttende rom, et miljø med sine egne regler og funksjonsmåter, et økosystem besøkende kan tre inn i og oppleve. 

Ved å vandre gjennom det virtuelle landskapet får seeren kjennskap til spesifikke myrer i Norge, Finland og Canada – eller rettere sagt en abstrahert versjon av disse myrene som er formet gjennom kameraets fortolkning, fotogrammetriprosessen og vår egen fortolkning av lydmiljøet. 

Lydlandskapet består av bearbeidede feltopptak fra det fysiske myrlandskapet såvel som syntetiserte lyder, og skaper nok et lag av abstraksjon og et fordreid perspektiv også innenfor det lydlige domenet. Lyden blir projisert ut gjennom et multikanalsoppsett. 

Arbeidet vil bli vist i form av en audiovisuell installasjon, først som del av gruppeutstillingen «Splinten i øyet» på Nitja senter for samtidskunst 17. juni–6. august 2023, og senere også som en interaktiv utstilling på nett. 

Under arbeidsoppholdet på BEK redigerte Bjørnaali, Lanzmaier og Simmons lyd- og videomateriale, testet ulike oppsett for installasjonen og spilte inn en voice-over til videoen. 

Ingrid Bjørnaali (hun/henne) er en tverrdisiplinær kunstner fra Kristiansand med base i Oslo. I videopraksisen sin utforsker hun spesifikke biotoper gjennom digitale kamerateknikker, og jobber videre med disse bruddstykkene av natur basert på deres virtuelle utslag. Bjørnaali er interessert i ulike prosesser der vi lærer fra og tolker naturen som omgir oss og artene vi sameksisterer med, eksempelvis gjennom fotogrammetri som er beslektet med satelittkartlegging og mediering av antroposentriske rom og monumenter. Bjørnaali tok mastergrad (MFA) ved Kunstakademiet i Oslo i 2021, med deler av studiene tilbragt på utveksling i Helsinki på Taideyliopiston Kuvataideakatemia, “Time and Space Arts”. Arbeidene hennes har vært stilt ut i Norge, Finland, Kroatia, Canada, på Malta og i internasjonale nettbaserte biennaler. https://www.ingridkbjornaali.com/ 

Fabian Lanzmaier (han/ham) jobber med lyd og musikk, både solo og i ulike konstellasjoner som kombinerer lyd med installasjon, teater, dans, bevegelige bilder og liveperformance. I sitt arbeid bruker han lydsyntese for å utforske aspekter ved lydens tekstur og struktur, så vel som dens tilstedeværelse i rom. Han eksperimenterer med oppfattelse av og tanker om naturlige og kunstige lyder, flytende og tvetydige miljøer – en labyrint som utfolder seg i surrealistiske omgivelser av organiske strukturer som stadig beveger seg og blir forstyrret eller forskjøvet. https://www.fabianlanzmaier.com/

Maria Simmons (hun/de) er en hybridkunstner som bor i Guelph, ON (Canada). Hun undersøker potensialiteten i ulike miljøer gjennom å jobbe med hybrider av skulptur og installasjon. Arbeidet deres omfavner kontaminering som samarbeid. Hun samler på søppel, dyrker gjær, fermenterer planter og oppfostrer fruktfluer. Hun lager kunst som spiser seg selv. De har MFA fra University of Waterloo og BFA fra McMaster University. De har nylig stilt ut på Visual Art Centre of Clarington, Gallery Stratford, Trinity Square Video og Centre3. Hun har hatt arbeidsopphold ved Mustarinda (Finland), BioArt Society (Finland), Silent Barn (USA) og Factory Media Centre (Canada). https://maria-simmons.com/

Foto: Maria Simmons (1, 4–6), BEK (2–3).