Arrangement

Kurs i feltopptak for viderekomne

BEK 20.08.2018 24.08.2018

Publisert

I denne femdagers workshopen om eksperimentell, virkelighetsbasert lydkomposisjon, vil erfarne kunstnere få muligheten til å utvikle og tenke sammen rundt lydverk som utforsker begreper og forestillinger om «sted». Det vil være likt fokus på opptakspraksis, og på lytting, utvelgelse og komponering.

Kursleder: Ernst Karel
Sted: BEK, Bergen
Tidspunkt: 20. – 24. august 2018

Påmeldingsfrist: 1. mai
Påmelding: Send en e-post til espensommer@gmail.com for å melde deg på, eller dersom du har spørsmål. Legg ved en kort bio ved påmelding. Du vil motta svar på e-post om du får plass på workshop (maks antall deltakere er 8).
Deltakeravgift: 160 Euro for akademisk ansatte i 50% stillinger eller mer, og 40 Euro for alle andre.

Workshopholder Ernst Karel lager elektroakustisk musikk og eksperimentelle, virkelighetsbaserte lydverk for flerkanals installasjoner og performancer, og samarbeider med filmskapere og kunstnere om audiovisuelle arbeider. Workshopen er en del BEKs og Notams pågående workshopserie for avanserte brukere (erfarne kunstnere).

Innhold

I arbeid med feltopptak skal vi ikke bare fokusere på opptaksteknikker, men også aspekter av måten man erfarer et sted eller steder på når man skal lytte og ta opp. Denne tilnærmingen kan vi kalle etnografisk: Vi tar ikke kun opp lyd eller samler lyd, men engasjerer oss i prosessen i møte med en sosial situasjon eller et levende miljø – med alle sansene, om enn med vekt på å lytte. Gjennom prosessen får vi lydopptak.

Vi engasjerer oss igjen, på nytt, når vi lytter gjennom og redigerer opptakene. I denne delen av kurset vil vi lytte til, diskutere og arbeide med redigering og komposisjon, mens vi skifter fokus fra det opprinnelige stedet for opptak til det nye rommet for møtet med lyd. Micah Silver har så produktivt kalt dette «a temporary social architecture made of air» (Figures in Air, 2015). Når vi tenker gjennom komposisjon, skal vi ikke fokusere på å transformere lyden inntil det ugjenkjennelige, men heller på å lytte intensivt inn i det vi faktisk har tatt opp, og søke etter hva slags komposisjoner som kan lages ved å bruke lyden som den er. I løpet av arbeidet kommer vi likevel (og selvfølgelig) til å bruke og diskutere subtile teknikker slik som EQ og kompressor, og muligheter for et fleksibelt oppsett ev Genelec-monitorer hos BEK kan også støtte multikanals- eller omsluttende idéer for komposisjon.

Selv om opptak og sammensetning ofte er ensomme sysler, kan samarbeid ofte føre til nye og interessante resultater. Denne workshopen gir mulighet for samarbeid med andre deltagere/komponister, spesielt når det gjelder redigering og komponering.

Timeplan

Dag 1

Lytte til og diskutere relevant lydarbeid og antropologiske forestillinger om sted
Diskutere teknologi
Diskusjon og forskning om det valgte stedet eller nettverket av steder (hvilket sted? TBA)

Dag 2

Engasjering i lytting og opptak på stedet.

Dag 3

Høre på opptak
Diskutere evalueringskriterier
Foreta valg, starte arbeid i flerspors redigeringsmiljø

Dag 4 og 5

Samarbeid med og/eller individuell redigering og komposisjon
Lytting, evaluering

Praktisk

Denne workshopen er rettet mot folk som har erfaring med lydopptak og er interessert i å videreutvikle sitt eget håndverk. Deltakerne må stille med eget stereoinnspillingsutstyr (-minimum en liten håndholdt stereoopptaker), hodetelefoner og en datamaskin med flerspors lydredigeringsprogramvare, for eksempel Reaper, Nuendo, ProTools eller lignende. Spesial-/utvidet innspillingsutstyr (for eksempel hydrofoner, spiralmikrofoner, flerkanalsmikrofonarrayer) er også velkomment.

Deltakeravgift er 160 Euro for akademisk ansatte i 50% stillinger eller mer og 40 Euro for andre. Vi dekker ikke utgifter til bolig eller reise, men vi kan bidra til å finne løsninger, så spør oss gjerne om dette!

Om Ernst Karel

Ernst Karel lager elektroakustisk musikk og eksperimentelle ikke-fiksjons lydarbeider for flerkanals installasjon og fremføringer, og han samarbeider med filmskapere og artister med audiovisuelle verk. Hans siste prosjekter er redigert/komponert ut fra ubehandlede feltopptak. Under opptredener kombinerer han noen ganger disse med analog elektronikk for å lage verk som beveger seg mellom abstrakt lyd og dokumentar.

Fra 2006-2017 var han leder av Sensory Ethnography Lab ved Harvard University, som gjorde postproduksjon for ikke-fiksjonsfilmer, inkludert Iron Ministry, Manakamana, People’s Park, Sweetgrass og Leviathan. Som foreleser i antropologi utviklet han en produksjonslinje i «sonisk etnografi» som han er lærer for annethvert år. Nylige lydproduksjoner har blitt presentert på Sonic Acts, Amsterdam; Maerzmusik, Berlin; Oboro, Montreal; EMPAC, Troy NY; Arsenal, Berlin; og 2014 Whitney Biennialen. Lydinstallasjoner i samarbeid med Helen Mirra har blitt stilt ut på Isabella Stewart Gardner Museum, Boston; Culturgest, Lisbon; KW Institute for Contemporary Art, Berlin; Audiorama, Stockholm; MIT List, Cambridge; og i 2012 på Sao Paulo Bienal. Elektroakustiske musikkprosjekter inkluderer den lenge eksisterende duoen EKG med Kyle Bruckmann. Han samarbeider også med film- og videoartister med installasjoner og cinematiske verk. Ah humanity! (2015, med Lucien Castaing-Taylor og Véréna Paravel) har vært vist i storskala utendørs installasjoner, inkludert i gårdsrommet til Archives Nationales i Paris for Nuit blanche og i et torg på Harvard University, samt i innendørs rom som på Barbican Centre i London. Has regidebut, Single Stream (2015, med Toby Lee og Pawel Wojtasik), har blitt vist på film festivaler rundt i verden, som på Locarno, Switzerland; FICValdivia, Chile; RIDM, Canada; CPH:DOX, Denmark; og Jeonju International Film Festival, Korea. CDs med hans, ofte samarbeids-, verk, er utgitt på and/OAR, Another Timbre, Cathnor, Gruenrekorder, Locust, og Sshpuma record labels, og fler.

Kurs for viderekomne på BEK og Notam

BEK og Notam er begge sentre for innovasjon og bruk av teknologi i musikk og kunst i Norge. Både Notam og BEK har utdanning som et sentralt fokus og streber etter å etablere nye mål og gi nye impulser til nåværende musikkteknologer og artister. Notam og BEK arrangerer en rekke verksteder og kurs beregnet for erfarne kunstnere mellom 2017 og 2020. Kursene vil bli holdt på engelsk, og arrangeres vekselsvis i Oslo og Bergen. Det er et begrenset antall plasser og høyt kvalifiserte deltakere blir derfor prioritert blant søkerene. Kursserien er støttet av Norsk kulturråd.

BEK
Notam