Et viktig fokus for BEK ligger på videreutvikling og utveksling av teknologisk kunnskap, verktøy og metoder i kunstneriske miljøer og vi arrangerer workshoper rettet mot både profesjonelle kunstnere og nybegynnere. 

Vi er lydhøre for de forespørslene vi får fra lokale miljøer om tematikk for workshopene, og følger også selv med på teknologiutviklingen på den globale scenen for å være oppmerksomme på hvilke tematikker, metoder og verktøy vi må ta inn i vårt workshopprogram. Vi arrangerer ofte workshopene i samarbeid med våre partnere – Notam, Borealis, Nuts And Bolts, Ekko og andre. De siste årene har vi gjennomført workshoper ledet av blant annet Suzanne Kite, Jennifer Gabrys, Ibiye Camp, Alan Courtis, Susan Schuppli, Mark Fell, Elizabeth A. Povinelli, Antoine Caillon, Ioana Vreme Moser og Rian Treanor.

Alle våre workshoper annonseres på nettsiden og i vårt nyhetsbrev. De er åpne også for studenter. De fleste workshopene er gratis; i noen tilfeller ber vi om deltakeravgift for å dekke materiellkostnader.

Nylige workshoper på BEK:

Verktøykassen: Introduksjonsworkshop til koding av lyd i SuperCollider med Tijs Ham

Verktøykassen: Workshop om mikrofoner – med Elaine Tasia Maltezos

Touched by Sound – en workshop med Boris Shershenkov

Expanded Listening – en workshop med Alan Courtis

Trykk her for å lese mer om hva vi gjør på BEK.