Symposiet

Helle Siljeholm & Øyvind Paasche: How the earth must see itself

Nesttunvannet 13.11.2022 09.3013.11.2022

Publisert

Koreograf og billedkunstner Helle Siljeholm og geolog Øyvind Paasche inviterer publikum til en vandring rundt Nesttunvannet. Vannet ligger ved foten av et fjell i et forstadslandskap, og blir stadig påvirket av flom. Deltakerne får mulighet til å utforske og reflektere over det geologiske arkivet til vannet – over 6000 års materiale som hviler under vannflaten – gjennom en sansereise på bredden.

Vandring
Tid: 09.30
Sted: Nesttunvannet. NB: Oppmøte ved Østre, Østre Skostredet 3, for felles avreise

Siljeholm trekker veksler på sitt langvarige tverrdisiplinære prosjekt The Mountain Body, mens Paasche tar utgangspunkt i sin forskning på Nesttunvannet. De inviterer oss til å undersøke de synlige sporene av omskiftelige landskap og å utforske den gjensidige avhengigheten mellom sted, fjell og kropp. Tittelen på turen referer til «The Living Mountain» – toneangivende fjellmemoarer fra den skotske modernistiske forfatteren og poeten Nan Shepherd, basert på erfaring fra fjellvandringer i Cairngorms i Skottland. The Mountain Body er et kunstprosjekt av Helle Siljeholm, som i samarbeid med kunstnere, fjellklatrere og akademikere undersøker hvordan fjellet på synlig og usynlig vis påvirker og blir påvirket av samfunnet rundt i lys av geologisk tid. Fjellet selv er utgangspunktet for ulike utforskinger av vårt perspektiv på naturen så vel som forholdet mellom natur og kultur. 

Samlingspunktet for turen er Østre kl. 9.30 om morgenen 13. november. Kle deg godt for været og vær klar for å sitte og legge deg på bakken i området. Ettersom deler av ruten går gjennom våt mark og ujevnt terreng, er turen dessverre ikke tilgjengelig for rullestolbrukere eller barnevogn. Vi stiller med snacks og varm drikke. Turen er gratis, men på grunn av begrenset antall plasser vi ber om at du registrerer deg ved å sende en e-post til resources@bek.no.

HELLE SILJEHOLM

Helle Siljeholm er koreograf og billedkunstner, basert i Oslo. Hennes kunstneriske praksis involverer video, installasjon, skulptur, koreografi og performance. Siljeholm er spesielt interessert i natur/kultur. politikk, historie og økonomi – og hvordan kunst kan fungere som et rom for alternerende individuelle og kollektive forestillinger om fortid, nåtid og mulig fremtid.

ØYVIND PAASCHE

Øyvind Paasche er Avdelingsleder Klima ved NORCE. Han har lenge hatt interesse for tidligere, nåværende og framtidige klimaendringer og klimadynamikk, særlig ved høyere breddegrader. I senere år har han interessert seg for hvordan forskningsdata blir håndtert, brukt og forstått av ulike interessenter og beslutningtagere. Paasche er også Head of Innovation ved Climate Futures og seniorforsker tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har publisert forskningsartikler på tema som flom, isbreer, klimavariasjoner, forvitring og dynamikken i store ismasser.

Fotokreditering: 1) og 3) Foto fra Nesttunvannet av Øyvind Paasche. 2) Stillbilde fra videopptak, The Mountain Body, Norangsdalen (2021), gjengitt med tillatelse fra Helle Siljeholm.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet