Arrangement

Hanan Benammar: Musical Chairs («Stolleken»)

Radio Multe 93.8 FM / 1314 kHz AM, Nygårdsgaten 52 20.11.2021 09.0020.11.2021 11.00

Publisert

Live radiosending og frokost
20. NOVEMBER 09.00–11.00
Radio Multe 93.8 FM / 1314 kHz AM, http://stream.bergenkringkaster.no:8001/radio-multe og Nygårdsgaten 52
Gratis og åpent for alle

Live frokostradioshow kringkastet på Radio Multe 93.8 FM, med kontinental frokost servert på radiostasjonen i Nygårdsgaten 52. 

Publikum, som blir servert en lett frokost, inviteres samtidig til å lytte og engasjere seg i korte samtaler mellom Hanan og venner, samarbeidspartnere og gode kollegaer. Samtalene tar opp den symbolske, politiske og bruksverdien av kunst og spørsmål knyttet til representasjon. Er kunstinstitusjoner i det hele tatt i stand til å forandre seg og legge til rette for et større spektrum av utøvere, brukere og besøkende? Hvordan kan denne forandringen komme i stand, og hvem vil sette den i gang? Hvordan blir kunst brukt for å formidle et bilde av forandring?

Musical Chairs er en oppfølger til tidligere radioprogram ved Radio Tenthaus og Radio Hopes and Dreams av Hanan Benammar.  

Bekreftede gjester:

Nishant Shah er professor i Aesthetics and Culture of Technologies ved ArtEZ University of the Arts i Nederland. Han arbeider i skjæringspunktene mellom kropp, identitet, digitale teknologier, kunstnerisk praksis og aktivisme.

Ragnhild Freng Dale er sosialantropolog ved Vestlandsforskning, med særlig interesse i energi og klimaomstilling.

Asbjørn Grønstad er professor i Visuell Kultur ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Han har særlig arbeidet med spørsmål om etikk knyttet til kontroversielle uttrykk i billedmediene.

Marie Storli er leder i Rethinking Economics Norge. Hun er utdannet samfunnsøkonom med mastergrad (2019) fra Universitetet i Oslo. Primære interessefelt er økologisk og sosial bærekraft, samt økonomisk historie og idéhistorie.

Hanan Benammar

Hanan Benammar er en algerisk-fransk billedkunstner med base i Oslo. Hun arbeider konseptuelt med geopolitiske, miljømessige og samfunnsmessige spørsmål. Hun organiserer og kuraterer dessuten kunstprosjekt som del av hennes kunstpraksis. Benammar er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Dutch Art Institute. Benammars praksis veksler mellom musikk, lyd- og videoinstallasjon, performance, skulptur og kunst i det offentlige rom. Mange av hennes arbeider blir laget over en lang tidsperiode, der hun er dedikert til en prosess som vil utfolde seg i et livstidsperspektiv og kan gjentas over tid i forskjellige former. Hun har stilt ut og gjort performance ved en rekke steder, senest ved Bildmuseet (Umeå), Radikal Unsichtbar (Hamburg), Across the Golden Bridge (Reykjavík), BEK/Bergen Kjøtt (Bergen), Kunstnerforbundet (Oslo) og Le Cube (Rabat) blant andre.

Radio Multe 93.8 FM

Radio Multe, oppkalt etter multebæret, er et FM-fellesskap i pilotfasen og en eksperimentell radiostasjon i et vinduslokale på gateplan i Nygårdsgaten 52, Bergen. Radio Multe er et sted for dugnadsradio på FM-nettet og for å stille spørsmål om radio, fellesskap og kommunikasjon. Stasjonen kringkaster på 93.8 FM og radiomulte.live på utvalgte tidspunkter i helgene.

Foto av Hanan Benammar: Marianne Skovdahl

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet