Arrangement

Gruppe 11 på Bergen Kjøtt

Bergen Kjøtt,Bergen Kjøtt 20.01.2012 19.0021.01.2012 00.00

Publisert

Bladet “FØLGENE” er resultatet av Gruppe 11 sitt forsøk på å produsere et felles kunstverk og en felles tekst, ved å bygge en kjede av kunst og en kjede av tekst ut fra å følge disse reglene:

1. En person initierer kjeden ved å lage og formidle et kunstverk til neste person i kjeden.
2. Den neste personen setter sammen et verk basert på hva som er mottatt, og deretter går dette videre til neste person i kjeden.
3. Hver person er bare i stand til å se hva forgjengeren har gjort, og slik fortsetter det gjennom alle ni personene i gruppen.
4. Samtidig bearbeides en tekst utfra samme konsept, men sendes gjennom kjeden i en annerledes rekkefølge.
5. Teksten bør være ca 10 setninger lang, inspirert av teksten man mottar.
6. Hver person har en uke på å fullføre kunstverket, og en uke til å skrive teksten.
7. Man kan ikke vise verkene til noen i gruppen, bortsett til neste person i kjeden.
8. Arbeidet må være ferdig uansett hvor kunstneren befinnerer seg på den tiden.

Gjennom arrangementet på Bergen Kjøtt den 20. januar, vil Gruppe 11 videreføre et arrangement på ONO 12. desember 2011. Her ble magasinet “FØLGENE” lansert. Magasinet omfatter ni kunstverk og tekster, basert på de 9 paragrafene som kjeden bygger på. I tillegg til “FØLGENE” vil det være en utstilling der hvert av medlemmene presenterer hva de har utviklet basert på arbeidet de gjorde i kjeden og på ONO. I utstillingen vil kunstverket ta hensyn til hva som kom før dem og hva som kom etter dem i kjeden. Ved å gjøre dette, fortsetter Gruppe 11 kjeden.

Gruppe 11 ble startet i mai 2011, da ni studenter fra Bergen Kunsthøgskole mottok sin BFA i fotografi. Ivrige etter å opprettholde sin tilknytning som gruppe, stiftet de kunstnergruppen Gruppe 11. Gruppen fungerer som en plattform for å lage kunst presentert gjennom utstillinger, publikasjoner og live events.

GRUPPE 11 består av Audar Kantun, Carl-Oskar Linné, Arne Vegar Pedersen, Ellen Henriette Suhrke, Hedvig Biong, Eivind Egeland, Elias Björn, Marius Moldvær og Marthe Elise Stramrud.

Støttet av Bergen Kommune, Mediaverkstaden og BEK.