Arrangement

Fødsel – en utstilling av Ane Lan

KNIPSU, Komediebakken 9, Bergen 29.03.2014 20.0027.04.2014 18.00

Publisert

Åpent torsdag – søndag kl 14 – 18.

Vernissage 28.03 kl 20:00

Julia Kristeva argumenterer i Stabat Mater (1977) for en ny diskurs rundt maternitet som setter seg inn i, utforsker og utdyper moderlige erfaringer og funksjoner fristilt fra de tradisjonelle forestillinger basert på uoppnåelige religiøse idealer eller biologiske fakta.
Materniteten bør ikke være redusert til mor, feminin eller kvinne, sier Kristeva, og ved å definere rollen som mor til en ren funksjon, der man ansvarliggjøres gjennom handling, åpner Kristeva opp for en forståelse for at alle kan oppfylle den moderlige rolle.

I utstillingen Fødsel tar en mannlig kunstner Kristeva på ordet og lar sitt kunstneralias Ane Lan innta rollen som opphavsperson og beskytter for et barn. Gjennom video, tegninger, fotografi, lukt, lydinstallasjon og performance prøver kunstneren ut fremtidens forståelser for kjønn og reproduksjon. Ane Lan trosser biologien og vår kultur og gir seg hen til lengselen og erfaringen av å føde et barn.

I videoen My Baby blir dette muliggjort med moderne teknologi og surrogati. På et laboratorium synger Ane Lan som sykepleier en kjærlighetssang til det barnet han er i ferd med å frembringe. Videoarbeidet fornemmer konturene av den irreversible utviklingen av genmanipulasjon og artifisielle befruktningsmåter som omgår etablerte naturlover.

Videoinstallasjonen Birth viser Ane Lan som fødende mor alene i et sykehusværelse. Parallelt vises en identisk fødselssituasjon med en “ekte” kvinne. Her blir Ane Lan hentet inn av vår kulturelle motstand til å gi slipp på etablerte sannheter. Begge videoene er iscenesatt men bare den ene er realistisk.

På veggen ser man syv tegninger av spedbarn. De bærer navnet fra hver sin av de 7 kirkefedre som introduserte Jomfru Maria, jomfrufødselen og spedbarnet som et viktig element i den kristne teologi. Ifølge Kristeva er sammenstillingen av Jomfru Maria med mor, kvinne og feminin som underkategorier en idealisering så etablert i vår kultur at den opptrer i samfunnet som et evigvarende dogme som brukes til å kontrollere kvinners tilværelse.

Utstillingen varsler om en forestående omveltning når den fjerntliggende vitenskapen rundt reproduksjon får et gjennombrudd som sprenger barrierene for vår eksistens, samtidig som den kan leses som et aktivistisk innspill for en kjønnsløs rett til rollen som omsorgsperson.

På åpningen blir det 1 til 1 performance med tittel Den skjulte mor.

—-

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Vederlagsfondet, BEK og Bergen kommune

—-

Ane Lan (f.1972) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 2002 og arbeider innenfor feltet kunst, performance, musikk og eksperimentell film/video. Han har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger ved institusjoner som The Whitney Museum of American Art, NYC, Artes, Sao Paulo, Den 51. Venezia Biennialen og den 10. Istanbul Biennalen. Ane Lan har også deltatt i film- og videokunstfestivaler nasjonalt og internasjonalt som Filmfestivalen i Rotterdam og Filmfestivalen i Moskva. I Norge har han holdt separatutstillinger ved Fotogalleriet i Oslo, Galleri F15 i Moss og Henie Onstad Kunstsenter i Oslo. Han har også stilt ut i en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt ved institusjoner som KODE, Sørlandets Kunstmuseum, Sztuki Museum i Polen og Museet for samtidskunst Rosario i Argentina. Ane Lan bor og arbeider i Oslo.