Utvikling

Espen Sommer Eide & Signe Lidén: 
Vertical Studies: Acoustic shadows and boundary reflections

Fjell festning 11.03.2017 13.0011.03.2017 17.45

Publisert

På festivalen vil kunstnerne invitere publikum til Fjell festning, en tidligere tysk militærforlegning utenfor Bergen. Stedet er valgt ut på grunn av beliggenhet og høyde, der vinden blåser direkte inn fra Atlanterhavet. Lyd som beveger seg i atmosfæren blir påvirket av vinden, det åpne landskapet og vintertemperaturen som kan bøye lydbølgene. Dette resulterer i at lyder høres der de vanligvis ikke ville gjort det – eller omvendt – og skaper akustiske skygger. Innsiden av den gamle kanonbrønnen vil bli brukt som et feltlaboratorium der man kan undersøke lyd i varierende høyder. Utfluktens deltagere vil få oppleve vertikale studier både utendørs og under bakken – i kanonbrønnen – som et dalende vertikalt lydlandskap formet av Sommer Eide og Lidén. Duoens forrige verk, den kritikerroste performancen Altitude and History fra 2016, ble oppført i fjellene rundt byen Nikel, i Russland. De tok publikum med på en performativ ekskursjon, hvor sammenhengene mellom vind og lyd i varierende høyder ble utforsket, samt vertikale forbindelser til lokal historie.

Du har to muligheter til å oppleve Vertical Studies lørdag 11.mars:

Gruppe 1 kl. 14.00-15.15
Buss til Fjell festning fra Bergen sentrum 13.00, tilbake i Bergen 16.15

Gruppe 2 kl. 15.30-16.45
Buss til Fjell festning fra Bergen Sentrum 14.30, tilbake i Bergen 17.45

Kjøp billetter til Vertical Studies på Borealis her

—-

Om kunstnerne

Signe Lidén er en kunstner bosatt i Amsterdam og Bergen. Hennes installasjoner og performance utforsker menneskeskapte landskap og deres resonans. Signe er interessert i hvordan steder resonnerer; i minnet, gjennom fortellinger, i materialer og som ideologiske manifestasjoner. Hennes installasjoner er ofte en kombinasjon av lydopptak fra spesifikke steder og skulpturelle objekter, hvor objektenes material blir høyttalere. Arbeidene hennes består av lydinstallasjoner og performance til mer dokumentariske former, som lydessay og arkiver. Signe har laget verk for Dark Ecology, VOLT, Centre for PostNatural History, Resonance Sound Art Network, Hordaland Kunstsenter, Kunsthall Oslo og nyMusikk, Touch Radio, og Interferenze New Arts Festival.

Espen Sommer Eide er en musiker og kunstner bosatt i Bergen. Gjennom sine musikkprosjekter Phonophani og Alog har han komponert og framført en rekke eksperimentelle elektroniske verk. Som kunstner undersøker han tema som språk, historie og arkiv, og arbeider ofte med konstruksjon av nye vitenskapelige og musikalske instrumenter for performativt feltarbeid. Hans arbeider har vært vist og spilt på Bergen Kunsthall, Nikolaj Kunsthal, Manifesta Biennalen, Henie Onstad Kunstsenter, Stedelijk Museum, GRM, De Halle Haarlem, Bergen Assembly, Sonic Acts, Mutek, Performa m.fl.