Utvikling

Erin Sexton: Contingency Planning

BEK 02.09.2019 15.09.2019
BEK - Workshop 10.09.2019 18.0010.09.2019 21.00
BEK - Workshop 12.09.2019 18.0012.09.2019 21.00
BEK - Utstilling/happening 13.09.2019 18.0013.09.2019 23.59

Publisert

Erin Sexton har arbeidsresidency på BEK 2 – 15. september for å jobbe med prosjektet Contingency Planning. Sammen med dansekunstner Yohei Hamada utforsker hun science fiction-strategier, kollektive bevegelser og metafysiske skulpturer. I løpet av residency-perioden vil hun holde en todagers workshop 10. og 12. september og en utstilling/happening under Kulturnatt 13. september.


Se dokumentasjon fra arbeidsresidencyen her.


‘Contingency planning’ – ‘beredskapsplanlegging’ – handler om å forestille seg mulige fremtidige hendelser, ofte katastrofale, og finne måter å håndtere dem på. ‘Contingency’ er også et begrep i samtidsfilosofien som refererer til en tilstand av endring og usikkerhet, der virkelighetens fundament er i konstant flyt, og absolutt alt er mulig.

Sexton er interessert i å undergrave mainstream apokalyptiske fortellinger og finne måter å takle, og se lenger enn, kapitalismens død. Hun har laget en serie bærbare/okkuperbare skulpturer av fallskjermsnor, presenning, knuter og netting, som hun anser som metafysiske teknologier, hybridverktøy for grunnleggende overlevelse og hyperdimensjonal opplevelse: Seler som gir oss nye evner og beskytter oss mot skade (en dobling som gir mindre begrensning for skepsis). Fargerike globulære nett som både kan inneholde, forsterke, fokusere og/eller avlede energi etter behov. Å finne ly der man er i skjul (et gjemmested i gjemmestedet), som topologiske former som resonnerer på tvers av mangfoldige dimensjoner.

WORKSHOP
I deres 2-dagers workshop vil Sexton og Hamada lede diskusjoner, strategiøkter, energieksperimenter og enkle bevegelsesøvelser med skulpturene. Fokus vil være på utvikling av ekstrasensorisk oppfatning og andre ferdigheter som knyting av knuter og folding av rom-tid. Et science fiction-lydbilde blir distribuert gjennom live radiostøy og ionosfæriske overføringer. Aktivitetene vil struktureres fleksibelt og tilpasses deltakernes behov og interesser, med forskjellige rom og metoder for individuell og kollektiv utforskning.

Workshopen vil finne sted tirsdag 10.09 og torsdag 12.09 fra kl. 18:00 – 21:00 begge dagene. Det er begrenset med plasser, og deltakerne bør delta på begge øktene. Ingen tidligere erfaring er nødvendig og forskjellige perspektiver blir ønsket velkommen, men et åpent sinn er nødvendig. Meld deg på ved å sende en e-post til: contact@erinsexton.com

UTSTILLING/HAPPENING
Under Bergen Kulturnatt, fredag ​​13.09 fra 18:00 – 00:00, inviterer Sexton til utstilling/happening hvor alle er velkomne til slappe av, ta en drink, møte kunstnerne og prøve ut kunstverkene hvis de ønsker det. Spontane performancer vil kunne forekomme, og det hele vil med stor sannsynlighet bli til en slags hyperdimensjonal dansefest.

Prosjektet blir til med støtte fra Bergen Kommune, Kulturrådet og BEK.


Om Erin Sexton

Erin Sexton (f. 1982) er en kanadisk kunstner basert i skogen nær Oslo, Norge. Skulpturene og installasjonene hennes involverer funne gjenstander, presenninger, teip, tradisjonelt tauarbeid (knuter, spleising, filering), tekstiler og krystalliseringsprosesser. Et science fiction-overlevelses-narrativ gjennomsyrer kunstnerskapet hennes, der alternative paradigmer, fremmed topologi, myk apokalyptikk og spekulativ kosmologi utforskes. Sexton har radioamatørlisens (LB9OH/VE2SXN), og bruker ionosfæriske overføringer til å skape kollektive ritualer og utvidede kommunikasjonsformer. Tverrfaglig samarbeid har en sentral plass i hennes virke, og resulterer ofte i konferanser, gruppeworkshops og publikasjoner.

Erin Sexton


Om Yohei Hamada

Yohei Homada (b. 1987) er en Japansk dansekunstner og bevegelsesforsker bosatt i Bergen. Han utvikler koreografier som omhandler tid, rom og persepsjon, og som utforsker tensegritetsmodeller og evolusjonære prinsipper. Forskningen hans fokuserer på bevegelsstrukturer, noe som involverer samarbeidspartnere fra mange forskjellige felt som embryologi, fysikk, arkitektur, martial arts og ulike dansemetoder.