Events

Piksel07 – Hello hackability!

BEK, Galleri 3.14, Lydgalleriet, USF, Teknikkerkroen 15.11.2007 10.0018.11.2007 23.55

Published

http://www.piksel.no/piksel07

Piksel er BEKs årlige festival som retter søkelyset mot forholdet mellom kunst, teknologi og samfunn.
Den 15-18 november 2007 vil Piksel bli arrangert for femte gang. Piksel har etter hvert funnet sin egen form, som en krysning mellom workshop og festival, i grenselandet mellom kunstnerisk og teknologisk utvikling.

Tema for fjorårets festival – Piksel06 – var “hardware politics”, med fokus på maskinvare som arena i kampen for fri informasjonsflyt og kunstnerisk autonomi i den digitale virkelighet. Piksel06 samlet nærmere 70 deltakere fra 20 forskjellige land til 4 dager med utveksling av kunst, kode og idéer basert på fri kultur i praksis.

Årets festival vil kretse rundt begrepet “hackability” som en fellesnevner for kunstneres muligheter til å bruke åpne formater, fri programvare og gjør-det-selv (DIY) maskinvare som plattform for å skape nye uttrykk basert på åpenhet, utveksling og samarbeid.