Events

Artist talk – Gunhild Mathea Olaussen

BEK 20.11.2015 13.0020.11.2015 15.00

Published

Med bakgrunn som scenograf og musiker, søker Olaussen i sitt stipendiatprosjekt å utforme sceniske tablå som en eller flere aktører kan aktivere kinetisk, og påvirke instrumentelt. Dette for å utvikle en dramaturgi hvor man, i likhet med bevegelse, innlemmer de scenografiske og auditive elementene i den samtidige performative komposisjonen i rommet.

Sentralt i arbeidet står tilfeldighet og uforutsigbare faktorer, der aktørens lytting og respons fører hendelsesforløpet videre. En erfaring som kan fordre logikk og kunnskap utenfor bestemte kategorier, tillærte koder og begrep i hverdagslivet. Med mål om å åpne opp for en taktil erfaring av rom, lyd, og meningsinnhold.

Hos BEK vil Olaussen presentere forskningens hovedlinjer, for videre konkret å snakke om et planlagt prosjekt våren 2016. I den siste delen av presentasjonen ønsker hun å åpne opp for diskusjon med publikum, blandt annet deltakerene på BEKs MAX-workshop.