Arrangement

Electronic Conceptions of the Metamorphic

BEK, C. Sundts gate 55 30.05.2023 19.0030.05.2023 21.30

Publisert

Velkommen til enkveldssymposiet “Electronic Conceptions of the Metamorphic”, organisert av Andreas Kühne som kulminasjonen av arbeidsoppholdet hans på BEK!

Tid: 30. mai 2023, 19.00–21.30
Sted: BEK, C. Sundts gate 55
Gratis inngang, ingen registrering nødvendig! 

Hva er energi, hvor kommer det fra og hvordan forholder vi oss til det? I det store bildet er energi noe som kan avgrenses eller betraktes som en forbindelse, et strålepunkt eller en overføring mellom ulike enheter og materialer. I hverdagen har vår direkte forbindelse til naturen som en energikilde blitt mindre åpenbar under den bestående kapitalismen og de senere tiårenes teknologiske utvikling. Ressursene – fossile drivstoffer, mineraler, vann og ikke minst arbeidskraft – som kreves for å produsere grensesnitt og produkter vi bruker daglig, blir usynliggjort, også av lobbyene som fremmer dem. I en informasjonsalder i rivende utvikling har klimaendringer blitt en alvorlig trussel som krever at industrien orienterer seg mot fornybar energi – samtidig som forbruket vårt må revurderes på samfunnsnivå.

Man kan hevde at det ligger feilaktige oppfatninger om energi i måten mange samfunn – på grunn av industrialisering og urbanisering – forholder seg til naturen på. Dette skaper en form for feedback av geopolitisk aggresjon, klimaendringer og ubalanse, både mellom oss og i oss. Elektriske kretser fungerer bare når de er komplette kretser. Kan vi tenke på oss selv og vår relasjon til naturen som del av en større krets der energien flyter fra, gjennom og mot i kretser? Hvordan kan vi fremme balanse og unngå “kortslutninger” med katastrofale følger?

Andreas Kühne jobber i sin praksis med feltopptak både ved å ta opp lydene som er til stede og ved å skape lyder i dialog med objekter på stedet, og er interessert i dualiteten ved det industrielle og samfunnsmessige som legger seg over naturen. Nylig besøkte han et av Europas største kvartsbrudd i Tana – Deanu sammen med kunstner og filmskaper Polina Medvedeva, som del av et researchopphold hos Pikene På Broen. Der så han hundrevis av reinsdyr bli dratt tilbake da de nærmet seg dagbruddet som lå i deres naturlige habitat; den uforståelige skalaen og ekspansjonsplanene til dagens mineralutvinning kom til uttrykk i et konkret bilde på samtidens nådeløse tilbuds- og etterspørselskjede. Under arbeidsoppholdet på BEK har Kühne brukt elektronikklaben for å få en forståelse av egenskapene til kvarts og lage prototyper til interaktive verk som blir metaforer for de metamorfiske prosessene mennesker påtvinger omgivelsene. Dette arbeidet er et bidrag til å videreføre den nødvendige samtalen om vårt forhold til naturen og alt som har agens i den. Parallelt med denne prosessen har han gjort opptak av feltimprovisasjoner på vannkraftverk, både anlegg som er i drift og nedlagte kraftverk. 

På arrangementet 30. mai vil Kühne presentere både ferdige og uferdige prototyper, sammen med videodokumentasjon av feltarbeid. Hovedprogrammet består imidlertid av samtaler med kunstnere som har jobbet med tilbakevendende tema i en årrekke: New Mineral Collective praktiserer med sine verk såkalt counter prospecting som motsats til utnyttingen av et landområde og beboerne der, og har fattet interesse for de usynlige og skjulte politiske og økonomiske sidene ved gruvedrift i Nord-Norge. Også kunstnerne Nanna Elvin Hansen og Eliza Bożek har utforsket  disse komplekse spørsmålene ved å spore en produksjonskjede av mineraler tilbake til kvartsbruddet i Tana, der de hadde en tre dagers livesending for radio. Sammen med Ana Brotas og Viviana Cárdenas utforsker Karina Sletten, som er i arbeidsopphold på BEK, de sosiale relasjonene folk har til både aktive og nedlagte gruveanlegg, og hvordan materialene som utvinnes påvirker landskaper og steder.  

Med et enkveldssymposium som format, har Kühne invitert kunstnerne til å snakke om arbeidene og researchmetodologiene sine. Et utvalg av verkene deres vil bli vist eller spilt parallelt med kunstnersamtalene, og vi avslutter kvelden med en panelsamtale moderert av Polina Medvedeva. 

GJESTEKUNSTNER OG INITIATIVTAKER

Multimediekunstneren Andreas Kühne utforsker feltimprovisasjon som metodologi for tverrdisiplinær og stedsspesifikk kunstproduksjon, -presentasjon og deltakelse. Improvisasjonens radikale natur, ad-hoc-arbeid og DIY-praksis, slik det kommer til uttrykk i elektronisk musikk, er noen av de sentrale driverne for hans kunstneriske og pedagogiske praksis med å skape elektroakustisk musikk, audiovisuelle performancer basert på samarebid og interaktive installasjoner. Han er doktorgradsstipendiat på UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø – Romsa.  

GJESTER

New Mineral Collective er en plattform som undersøker samtidens landskapspolitikk for å analysere karakteren til og og omfanget av menneskelig interaksjon med jordas overflate. Som en organisme infiltrerer NMC gruveindustrien med alternative krefter som ønsker og begjær, body mining og handlinger som kan kalles counter prospecting. Arbeidene deres har blitt vist i en rekke sammenhenger i inn- og utland. Siden 2015 har NMC blitt drevet av kunstnerne Emilija Škarnulytė (født i Vilinus, Litauen, og bor i Tromsø) og Tanya Busse (født i Moncton, NB, Canada, og bor i Tromsø).

Nanna Elvin Hansen er en kunstner og filmskaper med base i København. Hennes praksis fokuserer ofte på politiske spørsmål om feminisme og migrasjon, som hun utforsker gjennom kollektive og samarbeidsbaserte prosesser for å lage film og lyd. Hun er utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, der hun studerte ved Skolen for Mediekunst under Angela Melitopoulos og Jane Jin Kaisen.

Eliza Bożek (moltamole) er en kunstner basert i København med bakgrunn fra elektronisk musikk og lyddesign for scenekunst, og jobber innenfor felter som komposisjon, installasjon, dans, teater og digital kunst. 

Karina Sletten er en multidisiplinær kunstner som jobber med lyd, performance, video og relasjonell estetikk. Prosjektene hennes tar for seg arkitektoniske møtepunkter der mennesker, natur og menneskeskapte objekter sameksisterer, og bruker ofte forlatte steder som åsted for performance eller objekter for videre undersøkelser. 

MODERATOR

Polina Medvedeva er en kunstner og filmskaper basert i Amsterdam og Bergen. Hun jobber med audiovisuell installasjon, film og performance, og utforsker praksiser som ofte blir ansett som “uformelle” eller “ikke-konforme”; hun omfavner også kompleksitetene som lar den hverdagslige og levde erfaringen overskride rigide kategorier som innenfor/utenfor, tilhørighet/utestengning og det formelle / det uformelle. Hennes fokus på den sivile ulydighetens taktikk, og mekanismer for selvforsyning og selvstendighet – improvisert, overlevert fra generasjon til generasjon som muntlig historie eller smuglet inn gjennom migrasjon – vitner om det (u)mulige ved å eksistere samtidig som man motsetter seg undertrykkende systemer.

Tilgjengelighet

BEKs lokaler er dessverre ikke tilgjengelige for rullestolbrukere. Send oss en e-post på bek@bek.no om du bruker rullestol, så vil vi gjøre vårt beste for å finne en løsning som ivaretar dine behov. Våre toaletter er for alle kjønn. Servicehunder er velkomne i våre lokaler. Det er også mulighet for å trekke seg tilbake om man trenger å ha det stille.

Bildeinformasjon: Grafikk og foto av Andreas Kühne.