Arrangement

Bjørnar Habbestad: Residency at GMEA in Albi, France

GMEA, Centre National de Création Musicale,GMEA, Centre National de Création Musicale 09.11.2009 09.0013.11.2009 18.00

Publisert

Samarbeidet er en videreføring og utvidelse av et allerede eksisterende samarbeid om utviklingen av Jamoma mellom BEK, GMEA og andre partnere.

Bjørnar Habbestad og Pascal Baltazar har fått i oppdrag å komponere et verk for fløyte og “live” elektronikk. Verket framføres av:
• Bjørnar Habbestad : Flute and electronics
• Pascal Baltazar : Gestural electroacoustic instrument
• Benjamin Maumus : Live sound projection

Verket vil bli utviklet gjennom en serie gjestopphold i Bergen og Albi:
BEK, Bergen, mars 21-25 2009
GMEA, Albi, november 9-13 2009
GMEA, Albi, desember 7-11 2009
BEK, Bergen, ikke fastsatt dato (2010)

Flere konserter er satt opp som del av utviklingsprosessen:
• Borealis festivalen, Bergen, Norge, mars 25. 2009 : et første møte basert på improvisasjon
• Borealis OutHear, King’s place, London, UK, januar 25. 2010
• Journées Électriques Festival, Albi, Frankrike, mars 27. 2010
• Borealis festivalen, Bergen, Norge, mars 2011. Premiere!

Verket er i fellesskap bestilt av BEK og GMEA i samarbeid med Borealis , med støtte fra Norsk Kulturråd, den franske stat og Bergen Kommune.