Arrangement

BEK Åpningsuke: Kunstnersamtaler: Ablett, Wu, Brzeski

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje 23.02.2023 18.0023.02.2023 19.00

Publisert

Velkommen til kunstnersamtaler med Amber Ablett, Cici Wu og Samuel Brzeski som del av BEK Åpningsuke! Hver av kunstnerne, som alle er eller nylig har vært i arbeidsopphold på BEK, gir innblikk i sine prosesser og works in progress.

Torsdag 23. februar
BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje
18.00
Gratis og åpent for alle – ingen registrering nødvendig!

Amber Ablett, «Conversation as an artistic research material»
Under sitt arbeidsopphold på BEK våren 2023 vil kunstner Amber Ablett jobbe med to ulike prosjekter som bruker samtale som kunstnerisk materiale og forskningsmateriale. I det første prosjektet, «Hvileåret: hvile, vekst og aktivisme», har Ablett jobbet tett med personer som har en aktivistisk og fellesskapsorientert praksis for å se på hvilken rolle hvile har i arbeidet for endring. I det andre, «My Fathers Left» (bestillingsverk for Borealis 2023 og 2024 med BEK som co-commissioner), arbeider hun med en gruppe mennesker som deler sine historier om og erfaringer med det å være far som svart i Norge. I samtalen vil hun gi et innblikk i de to prosjektene og dele hva hun har lært om trygg, etisk forsvarlig, støttende og kollektivt eid dokumentasjon, opptak og nedtegnelser. 

Amber Ablett er en kunstner og skribent med base i Bergen. Gjennom performance, tekst, lydarbeider og «re-enactment», undersøker hun betydningen sted og tilhørighet har for hvordan vi er sammen, med fokus på hvordan samfunnet vårt skaper, reflekterer, kontrollerer og begrenser våre mangefasetterte identiteter. Ved å bruke verksteder og samlinger som en plattform hvor hun deler og åpner opp praksisen sin, tar Ablett selv ofte et skritt tilbake fra søkelyset. Amber Abletts arbeider henter fra hennes erfaring av å være i kvinne av britisk, irsk og karibisk opprinnelse i Norge.

Cici Wu: «Tsaiyun (Rosy-Cloud) Bridge and Tang Lung Chau (Lantern Island)»
Cici Wu (USA/Hong Kong) har i februar arbeidsopphold i BEKs videostudio, der hun redigerer sin stop motion-kortfilm som innarbeider levninger av et arkiv, sammensatt av løse sider fra 1962-årgangen av magasinet China Pictorial. Kortfilmen speiler de sammenflettede kunstformene som gjorde seg gjeldende på den tiden og stiller spørsmål om forholdet mellom datid og nåtid, det gamle og nye, lengselen etter et alternativ, og kompleksiteten ved kommunismen i Kina, dens vold og utvisking. I tillegg jobber hun med et nytt skulpturarbeid i forlengelsen av hennes pågående langsiktige prosjekt som tenker på nytt om det tidlige filmmediet og dets forløper i et kvasi-fiktivt Asia. Wu tar utgangspunkt i papirlykter som sprer seg mellom kulturer og over grenser, og betrakter lyktene som det tidligere filmmediets forløper. Gjennom å definere film ut fra dens grunnleggende abstrakte bestanddel, altså lys, leter hun etter det transnasjonale og abstrakte opphavet til de tidlige filmene. Begge arbeidene vil bli vist på Wus utstilling på Hordaland Kunstsenter med åpning 25. februar. I kunstnersamtalen vil Wu også komme inn på sitt samarbeid med kunstner Xiaofei Mo. 

Cici Wu (f. 1989, Beijing) vokste opp i Hong Kong, og er en kunstner med base i New York som jobber med tegning, video, film, installasjon, skulptur, funnede objekter og elementer av dekonstruksjon i en filmatisk tradisjon for å påpeke og avsløre de usynlige forbindelsene mellom mikrohistorier i sosiale sammenhenger og på individnivå, minner, former for åndelighet og kulturelt betingede trossystemer. Skriving og videografi er også sentrale deler av hennes kunstneriske praksis. Hun har BA i Creative Media fra City University of Hong Kong og MFA i Sculpture fra Maryland Institute College of Art i Baltimore. Hun har hatt soloutstillinger på 47 Canal, New York (2021, 2018) og Empty Gallery, Hong Kong (2019), og har deltatt i flere gruppeutstillinger internasjonalt samt på den 11. Seoul Mediacity Biennale (2021) og Yokohama Triennial 2020 Episōdo 02 (2020). Hun stiller ut på Hordaland kunstsenter 25.02–07.05.2023.

Samuel Brzeski
Samuel Brzeski kommer til å snakke om og rundt sitt pågående prosjekt “Vibrational Semantics”, som utforsker stemmens evne til å veksle sømløst mellom betydning og klang, fra talelyd til støy. Spørsmål om lingvistisk tvetydighet, kroppsliggjort stemme og følelse/mening blir utforsket i relasjon til stedet og nærværet til den performative stemmen. Brzeskis kommende soloutstilling på Lydgalleriet, «The burly word catches the erm», er det nyeste leddet i prosjektet, som har omfattet performancer, utstillinger og en serie tekster publisert av Lydgalleriet. Brzeski har utviklet ulike stadier av prosjektet ved hjelp av flere arbeidsopphold på BEK. Prosjektet har også omfattet performancen «Yep, that’s the mood», som hadde premiere på BEKs symposium i 2021. Utstillingen på Lydgalleriet er støttet av Kulturdirektoratet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Bergen kommune og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. Med teknisk bistand fra Kjetil Smedal/Aldea senter for kunst og teknologi. “Vibrational Semantics” er en del av Kreativt Europa-prosjektet “Oscillations – Exercises in Resilience”.

Samuel Brzeski er en Bergensbasert kunstner og skribent som arbeider med språk som råmateriale. Gjennom kinetiske tekstvideoer, stemmekomposisjoner og performative installasjoner utforsker han hvordan den digitale kulturen har omprogrammert vårt forhold til språk. Brzeski jobber med funnede tekster og tekster som får nye anvendelser i kombinasjon med hans egne tekster. Hans nyere prosjekter har gått i dybden på den lingvistiske framføringen av følelser, vokaliserte ritualer for egenomsorg, nyliberale produktivitetskrav og indre monologer. Nylige utstillinger inkluderer Bærum Kunsthall (2023), bb15 Space for Contemporary Art, Linz (2022), Meta.Morf, Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi (2022), Østre, Bergen (2022), Galleri Box, Göteborg (2022) og Chao Art Centre, Beijing (2021). Brzeski skriver jevnlig for Contemporary Art Stavanger, og har jobbet for Lydgalleriet som skribent og redaktør siden 2020. Han har også vært med å drive TEXST, et Bergensbasert kollektiv og publiseringsplattform for skriving som kunstnerisk praksis, siden det ble etablert i 2016.

Foto – 1) Portrett av Amber Ablett: Jan Khür. 2) Foto fra «Hvileåret»: Amber Ablett. 3) Installasjonsbilde fra utstillingen «Lantern Strike (Strong Loneliness)», Cici Wu, 47 Canal, 2021. Foto: Joerg Lohse. 4) Grafikk av Samuel Brzeski. 

Tilbake til fullt program BEK Åpningsuke 2023