Arrangement

BEK Åpningsuke 2022: Susan Schuppli – Listening to Ice

Knut Knaus, KMD, Møllendalsveien 61 21.02.2022 19.00

Publisert

I samarbeid med Illuminating the Non-Representable ved KMD, inviterer vi til åpen forelesning med Susan Schuppli som del av BEK Åpningsuke 2022. I forelesningen presenterer Schuppli nytt arbeid som bringer sammen vitenskapelige og kunstneriske tilnærminger til klimaendring.

Mandag 21. februar 2022
19.00
Auditorium Knut Knaus, KMD, Møllendalsveien 61
Gratis og åpent for alle!
Forelesningen blir også strømmet på Vimeo.

Susan Schupplis forelesning fokuserer på materiale som ble utviklet gjennom prosjektet Learning from Ice. Prosjektet omfatter en dokumentar filmet i Canadian Ice Core Archive og et geokjemisk laboratorium i USA (2019), fulgt av forskning på de endrede vilkårene for havisen og isbreenes tilbaketrekking på Svalbard (2020). I oktober 2021 gjorde hun feltarbeid og beslektede undersøkelser i Zanskar-regionen i Himalaya sammen med isbreforsker Dr. Farooq Azam og Faiza Khan. Dette nye arbeidet, som hun vil presentere i forelesningen, bringer sammen vitenskapelige og kunstneriske tilnærminger til klimaendring ved å utvikle akustiske og lyttebaserte metodologier i kryosfæreforskningen. Gjennom ulike situerte lyttepraksiser forener prosjektet vitenskapelig forskning, lokale erfaringer og kunnskap om isbreene som blir overlevert fra en generasjon til en annen.  

Forelesningen presenteres av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst i samarbeid med det kunstneriske forskningsprosjektet Illuminating the Non-Representable ved KMD, ledet av professor Hilde Kramer. Forelesningen inngår i programmet for BEKs åpningsuke 2022 og den en-ukes workshopen Landscape as Material Witness som Schuppli holder i februar med ni kunstnere som deltakere. 

Foto: Kvinner fra landsbyen Akshow i Himalaya lytter til lydene fra Drang Drung-isbreen som del av en stedsbasert workshop i 2021. Rettigheter til bildet: Susan Schuppli.

Susan Schuppli

Susan Schuppli er kunstner og forsker med base i Storbritannia. Arbeidet hennes har blant annet utforsket hvordan ikke-menneskelige vitner som materialer og objekter blir en del av den offentlige samtalen og gir vitnesbyrd om historiske hendelser – særlig de som innebærer politisk vold, etnisk konflikt og krigsforbrytelser. Denne forskningen munnet ut i monografien Material Witness: Media, Forensics, Evidence, utgitt av MIT Press i 2020, så vel som ulike kunstverk som «Can the Sun Lie», «Evidence on Trial» og «Nature Represents Itself». Som en konsekvens av dette har Schupplis arbeid antatt forskjellige kommunikasjonsformer fra juridisk analyse og politisk opinionsarbeid til teoretisk refleksjon og kreativ utforsking. Hennes nåværende forskning og kunstneriske produksjon utvider disse juridiske undersøkelsene for å granske hvordan miljøsystemer og endringene som følger av global oppvarming også genererer nye former for bevis, og i praksis skaper et arkiv av materielle vitner for hele planeten. Mye av dette arbeidet har blitt utviklet gjennom det mangeårige prosjektet Learning from Ice, som reflekterer over hvordan ulike kunnskapspraksiser med isen som fellesnevner henger sammen med juridiske spørsmål og menneskerettsbrudd, men også krav om sosial rettferdighet og miljørettferdighet. Schupplis kunstneriske arbeid har vært stilt ut i Europa, Asia, Canada og USA. Hun har mottatt COP26 Creative Commission for Listening to Ice med midler fra British Council; prosjektet involverer vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i lokalsamfunnet ved isbreen Drang Drung i Ladakh, India. Hun leder Centre for Research Architecture ved Goldsmiths University i London, som hun også er tilknyttet i form av artist-researcher og styreleder for Forensic Architecture.

Les mer på Learning from Ice og COLD CASES

Illuminating the Non-Representable

Prosjektet spør hvordan illustrasjon i vid forstand kan formidle dype menneskelige spørsmål som tradisjonelt blir ansett som umulige å representere. Illuminating the Non-Representable vil utforske representasjon og fortellinger om «oss» og «de andre» i samtiden ved å bruke illustrasjon som utgangspunkt for tverrdisiplinære prosjekter. Deltakerne fra ulike felt vil interagere demokratisk med hverandre om felles humanistiske tema for å utforske illustrasjonens omskapende rolle i samtidens kommunikasjon. Prosjektene som utvikles skal gi rom for å reflektere over illustrasjon som en forbedret og langsommere måte å se på, og tegning som en prosess for økt forståelse – en måte å ta del i forståelsen av den andre på, såvel som å uttrykke sine egne behov (McCartney, 2016). Dette prosjektet i kunstnerisk forskning består av tre symposier og tre arbeidspakker, og den kunstneriske utviklingen utfolder seg i symbiosen mellom disse elementene. Prosjektet skal munne ut i en undersøkelse av illustrasjon på tvers av medier og materialer. Forskningstemaet ble utviklet som et svar på økt hatkriminalitet mot flyktninger og mot jøder i Europa det siste tiåret. Et pilotprosjekt (This Is a Human Being 2016-2019) tok for seg hvordan narrativ om Holocaust kan unngå å bidra til å overskrive historien eller til kulturell appropriasjon.

BEK

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et tverrfaglig produksjonssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. Vi utvikler, produserer og formidler kunstverk og prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, ny teknologi og samfunnskritikk. Vi støtter aktivt kunstnere ved å tilby vår ekspertise gjennom rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving. Våre studioer og prosjektrom benyttes til arbeid med elektronikk og data, lyd- og videoopptak, redigering, integrering av teknologi i kunst, og utvikling av romlige kunstpraksiser. Vi oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i vårt kjerneområde og utforsker teoretiske og etiske aspekter ved teknologiutvikling. På BEK finner du et støttende og oppmuntrende fagmiljø. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt med samarbeid og utveksling. Organisasjonene og visningsstedene i vårt nettverk er dedikert til å dele eksperimentell kunst og musikk til et bredt publikum.

Tilbake til fullt program for BEK åpningsuke 2022