Arrangement

BEK 15 years anniversary!

Landmark 11.12.2015 19.0012.12.2015 03.00

Publisert

The artists this evening are Espen Sommer Eide, Gisle Frøysland, HC Gilje, Jørgen Larsson, Lerin / Hystad, Trond Lossius, Gisle Martens Meyer, Ellen Røed, Maia Urstad, Amanda Steggell (Motherboard) and Marieke Verbiesen. Welcome. We look forward to celebrating our history and our future together!

I år 2000 ble Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst en realitet. Siden den gang har dette lille stedet, dette store kunst- og teknologimiljøet, denne nasjonale og internasjonale kunstaktøren, BEK, bidratt og formet kunstprosjekter, kunstneres karrierer og publikums opplevelser i 15 år. Dette er jaggu ikke snaut, og noe vi er veldig stolte av. Vi ønsker i denne anledning å synliggjøre viktigheten av kunsten, og av produksjonsleddet, nettverket og fagligheten i kunst og teknologi ved å sette sammen et fyldig og variert kunstprogram som fremmer elektronisk kunst som uttrykksform. Arrangementet vil produseres for og kommuniseres ut til et bredt publikum av kulturinteresserte, tidligere og nåværende aktører og brukere i det elektroniske kunstfeltet samt samarbeidspartnere i Bergen, ellers i Norge og internasjonalt.

Programmet er satt sammen av Anne Marthe Dyvi, kunstner og kunstnerisk utvikler på BEK med et overordnet historisk, kunstnerisk og fagmiljøperspektiv for øye.