Arrangement

Ny dato: Awne – en åpen workshop-økt med Lars Holdhus

Zoom 07.11.2021 16.00

Publisert

Ny dato for workshop-økten som ble avlyst 27. oktober er 7. november kl. 16.00-19.00. Av praktiske årsaker vil økten foregå på nett, og alle interesserte kan bli med via Zoom. Send e-post til bek@bek.no for å registrere deg og få Zoom-lenken.

Awne er en tilnærming til å skape kunst hvor naturjordbruk, skogslandbruk, buddhisme, kosmosentrisk jordbruk, biodynamisk jordbruk, sanking, skogshage og biomimikk møter lyd og kunst. Ved å se på hvordan man på ulike måter kan posisjonere seg «som natur» i stedet for «i naturen», kan vi finne nye tilnærminger til egen praksis. Ved å utforske og anvende Awne kan du få økt forståelse av de ulike prosessene rundt oss og kompleksiteten i dem, bærekraft i din egen praksis og din plass som natur.

Økten 7. november tegner opp samtidens teorier om økologi og diskuterer sanking, fermentering, bærekraftig kosthold, lagring av mat og den sosiale og kulturelle rollen til disse praksisene.

Denne økten inngår i en serie workshops ledet av Lars Holdhus som del av symposiet The Only Lasting Truth is Change.

LARS HOLDHUS

Lars Holdhus er en norsk lyd- og billedkunstner med fokus på digital kunst og bærekraft. Han jobber med spillverdener, kunstig intelligens og lyd. Holdhus slipper musikk under navnet TCF, og har tidligere fremført verk på Henie Onstad og Borealis. Han er en del av PAN, som er basert i Berlin. http://www.larsholdhus.com/

The Only Lasting Truth is Change

The Only Lasting Truth is Change” er et symposium som utfolder seg gjennom høsten 2021 og skal undersøke framtidige rammeverk for kunst, teknologi, natur og makt. Det organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Bergen kommune, og i samarbeid med Ekko, Østre, Aerial, Radio Multe og KOROs prosjekt STUDIO. Grafisk design av Vera Gomes.

Fullstendig program for symposiet

Bilder: Lars Holdhus. Portrettfoto av Lars Holdhus: Matthijs Diederiks