Utvikling

Presentasjon & Arbeidsresidency: Nora Joung

BEK 23.10.2019 13.0023.10.2019 14.30
BEK 14.10.2019 24.10.2019

Publisert

I det nye prosjektet som Nora Joung utvikler til en performance og en utstilling for Volt, bruker hun juridiske dokumenter fra 1982 som utgangspunkt for å undersøke en rettsavgjørelse som slo fast at det ikke er ulovlig for politikere å bryte løfter som er gitt til deres velgere.

På BEK skal Joung gjøre opptak av voiceover til video og mikse denne. Lydlandskapet til videoen har hun bestilt fra Snorre Solberg, og i fellesskap skal de sette lyd og video sammen. Video og lydspor er del av en større installasjon hvor også flere projeksjoner inngår, og disse skal hun jobbe med å synkronisere.


BEK organiserer en lunchpresentasjon av prosjektet på onsdag 23. kl. 13.00. Utstillingen Joung arbeider mot skal vises i Arna Industrihus i Ytre-Arna 30. oktober – 3. november 2019, og er kuratert av Marie Nerland som del av Volt sitt program i 2019.


Tekstilbedriften A/S Arne Fabrikker var hovedarbeidsgiver og samfunnsorganisator i Ytre Arna i Hordaland fra den ble stiftet i 1846 til den ble nedbygget og nedlagt mot slutten av forrige århundre. Fattigvesen, boligbygging, kirke og helsetjeneste var alle knyttet opp mot fabrikken. Da bedriften etter noe tid med økt konkurranse, ekstraordinær omsetningssvikt og andre depressive tendenser ble nedbygget, skapte det uro blant de ansatte. Daværende industriminister for Arbeiderpartiregjeringen, Bjartmar Gjerde, stilte i et allmannamøte med industriarbeiderne og gav hva ble oppfattet som en garanti for opprettholdelsen av 165 arbeidsplasser ved bedriften. Da det som ble oppfattet som et løfte senere ikke ble overholdt, gikk tre tidligere ansatte til sak mot staten ved industriministeren for å få erstatning for tapt arbeidsinntekt. Joungs prosjekt tar utgangspunkt i domsavsigelsen i ankesaken hvor de saksøkende tapte søksmålet mot staten.


Prosjektet har fått støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kulturrådet og BEK,  Nora Joung har mottatt Hordaland kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Volts program i 2019 er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), KORO (URO) og Kulturrådet.

Bildene over er stills fra videoen, bl. a. arkivmateriale, samt faksimiler.


Om Nora Joung

Nora Joung arbeider primært med installasjon, video, performance og tekst. Hun er utdannet ved avdeling Kunstakademiet på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Akademin Valand, Gøteborg og KHiO. Joung arbeider som kunstner og kritiker, sitter i redaksjonen til småforlaget H//O//F og er én av fire personer somorganiserer det kunstnerdrevne visningsstedet Destiny’s i Oslo. Nylige prosjekt inkluderer Game of Life IV – Prospektkabinettet i Kristiansand Kunsthall, og forestillingen Grini and Norway’s Futures på Oslobiennalen.