Utvikling

Arbeidsresidency: Gitte Sætre og Frans Jacobi

BEK 27.05.2019 02.06.2019
BEK 18.11.2019 05.12.2019

Publisert

Disse ukene er kunstnerduoen Gitte Sætre og Frans Jacobi i vårt videostudio. Frem mot 2021 skal de ha flere arbeidsopphold på BEK for å utvikle og realisere Are You Ready? – en hybrid tv-serie. Under oppholdene skal de jobbe med forproduksjon, produksjon og postproduksjon.


«Are You Ready? er en hybrid tv-serie, en collage av ulike formmessige språk som gjennom fiksjon og surrealisme formidler en større fortelling basert på ulike forskningsrapporter. Hver episode er en avsluttende fortelling og episodene er bygget opp over mer eller mindre den samme strukturen. Målsetningen med Are You Ready? er å undersøke om det er mulig å utvide vår tanker slik at vi ser omverden med et de-kolonisert blikk; å avlære kulturen hvor mennesket har satt seg selv i sentrum.

Den mentale forvandlingen undersøkes og prøver å etablere et grunnlag for en gjen- fortryllelse av forholdet mellom menneske og natur. For at menneskets samfunn skal kunne unngå den truende apokalypse. Det ikke nok at vi omstiller oss teknologisk og logistisk – det er også nødvendig å skape en annerledes fortelling om menneskets plassering i omverdenen. En fortelling som likestiller mennesker, dyr og natur. Man kan si at denne narrative forvandlingen både har religiøse, spirituelle og kunstneriske egenskaper. I vår optikk håper vi likevel at den skal oppfattes som en annen formatering av disse begrepene. Selv om dette er meget stort, ønsker vi at produksjonen skal kunne eksemplifisere forvandlingen/transformasjonen mellom mennesket og de ikke menneskelige objekter og subjekter vi omgir oss med til dagen.»

– Gitte Sætre og Frans Jacobi

Bilder
Gitte og Frans. Foto: Savas Boyraz
Are You Ready? Foto: Gitte Sætre
Green Hijab Movement, Fylkingen/Stockholm. Foto: Hironori Tsukue

Kunstnerduoen Frans Jacobi og Gitte Sætre har gjennom prosjektet Green Hijab Movement jobbet med det de kaller for Klima Futurisme.

Gitte Sætre

Gitte er billedkunstner, kjent for prosjekt som Woman Cleaning, Soups & Stories, Green Hijab Movement, Alltid Beredte Bergenskunstnere, Morstøv og Luftskipet. I perioder jobber hun ved Kunsthall 3,14 i Bergen.
Gitte Sætres hjemmeside 

Frans Jacobi

Frans er billedkunstner og professor ved Kunstakademiet – Institutt for Samtidskunst, Universitetet i Bergen. Han leder det kunstneriske forskningsprosjektet SYNSMASKINEN og samarbeider med Gitte Sætre i Green Hijab Movement. 
Frans Jacobis hjemmeside
SYNSMASKINEN