Utvikling

Arbeidsresidency: Espen Sommer Eide

BEK 25.03.2019 31.03.2019

Publisert

Hva er et album? Hva kan et album laget for en bygning være? Prosjektet The Waves tar sikte på å tenke nytt om albumformatet i en æra hvor albumet er erklært død gjentatte ganger og musikken må lages for et publikum som ikke lenger har oppmerksomhet nok til 35 minutter med fokusert lytting i hjemmet. Det vil også stilles spørsmål ved forskjellen mellom et «opptak» og en live opplevelse. Disse er ofte satt opp mot hverandre, spesielt i alternativ musikk og lydkunst, hvor opptaket sies å aldri kunne yte rettferdighet i forhold til selve hendelsen, performancen.

For sin arbeidsresidency på BEK vil Espen Sommer Eide utvikle et nytt studioinstrument for romlige opptak. Testing og utvikling vil foregå i samarbeid med sanger og komponist Mari Kvien Brunvoll. 

Albumet vil utgis på SOFA music og bli en utstilling på Marres Maastricht november 2019 hvor publikum inviteres til å vandre gjennom et album. 

Utstillingen vil forvandle Marres til et musikkalbum, utviklet av Espen Sommer Eide i samarbeid en flere andre musikere og improvisatører. Frem mot utstillingsåpningen vil en rekke performancer bli tatt opp i ulike rom i Marres-bygningen, mellom og/eller inne i andre utstillinger. Opptakene vil bli mikset til musikkstykker som igjen skal spilles av i rommene som romlige lytteverk. De lydlige skyggene av performancene som har funnet sted vil lede publikum gjennom bygningen og videre referere til rommenes eldre historie. En rekke spesialbygde instrumenter skal utvikles for prosjektet og vil bidra til improvisasjon på nye måter. Intstrumentene vil fungere som plattform for en kollektiv «stream-of-consciousness» og understreke rommenes arkitektur. Gjennom utstillingen vil publikum oppleve en reise laget av musikk – en vandring gjennom et album. De vil høre sekvenser, melodier og rytmer hvor stemmene og perspektivene fra kunstnerne er multiplisert og kan høres fra mange steder på en ganger, som i en hall av «lydspeil». Musikken fremhever bygningen selv som sted for usette og ubebodde mulige verdener.

Foto: Jochem Vanden Ecker

OM ESPEN SOMMER EIDE

Espen Sommer Eide er en kunstner og komponist bosatt i Bergen. Ved å benytte seg av musikk og lyd som utgangspunkt, utforsker han ulike fenomener, alt fra det lingvistiske til det sansebiologiske. Ofte resulterer dette i langvarige engasjement i spesifikke steder eller kulturer. I tillegg til installasjoner og performanser, har han gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani vært en fremtredende representant for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskap som Rune Grammofon og Hubro.

Verkene hans har vært utstilt og fremført på steder som Manifesta-biennalen, Bergen Kunsthall, Ultima, Borealisfestivalen, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, Sonic Acts, Mutek, GRM, Performa Festival m.fl. Eide har også bidratt til en rekke verk som en del av kunstkollektivet Verdensteatret.

Mer om Espen Sommer Eide her.