Utvikling

Arbeidsopphold: Trude Bekk og Tom Teulon

BEK 02.05.2022 16.05.2022

Publisert

Under sitt arbeidsopphold på BEK i mai har Trude Bekk og Tom Teulon videreutviklet det pågående prosjektet Sublime Synaesthesia. Som del av oppholdet har de blant annet samlet og bearbeidet materiale fra landskapet i og rundt Bergen, både i form av feltopptak og fysiske objekter som stein og greiner. 

Prosjektet Sublime Synaesthesia utforsker grenselandene mellom det naturlige, det digitale og det flyktige. Kunstnerne bruker ny teknologi for å undersøke vårt forhold til den sublime naturen og avsløre mindre kjente narrativer som forstyrrer den rådende antroposentriske antakelsen om at vårt naturlige habitat rett og slett er en livløs vare som bare venter på å bli bedre utnyttet. 

Under oppholdet på BEK har de eksperimentert i elektronikklaben og prosjektrommet for å teste ut interaktiv videomapping med bruk av «object tracking», kontaktmikrofoner og datainput. Bekk og Teulon jobber stedsspesifikt, og fokuserer på de små og kanskje mindre fortalte historiene som er med på å definere stedets økologi. De kommer til å jobbe videre med materialet fra oppholdet og fordype seg i både geologi og fjellflora for Bergensområdet.

Bekk og Teulon har jobbet sammen siden høsten 2020. Tom Teulon er en britisk arkitekt med mastergrad i arkitektur fra London Metropolitan University. Han spesialiserer seg på avanserte digitale teknologier og visuelle effekter i sanntid. Trude Bekk er en norsk kunstner med en mastergrad i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim. Arbeidene hennes blander tradisjonelle og digitale medier, og skaper multisensoriske kunstverk som utforsker sammenfiltring mellom det menneskelige og ikke-menneskelige. Den første iterasjonen av prosjektet Sublime Synaesthesia ble vist på Galleri Blunk i desember 2021 og undersøker dannelsen av Osloriften, med fokus på tre av de vanligste bergartene i området – rød sandstein, basalt og rombeporfyr.

Foto: Trude Bekk og Tom Teulon, unntatt bilde 3-5 (BEK).