Lars Ove Toft

Tlf. jobb: +47 55 23 30 80

Mobil: +47 92 28 58 61

Mail: lars.ove.toft@bek.no

Lars Ove Toft kommer fra scenekunstmiljøet, og var tidligere ansatt som produksjonsleder ved BIT-Teatergarasjen. Der var han med og bygde opp scenehusets tekniske utrustning, infrastruktur og organisasjon. Han har de senere årene videreutdannet seg innen organisasjon og ledelse ved Universitetet i Bergen.

Lars Ove Toft har det administrative ansvaret for virksomheten ved BEK.

Ansatte