Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi er kunstnerisk utvikler på BEK, og initierer og koordinerer kunstneriske prosjekt. Hun er blant annet koordinator for Future DiverCities, og er styremedlem i PNEK. Hun har en 50% stilling og kan nåes etter avtale.

Tlf.: +47 47 62 52 36
Mail: anne.marthe.dyvi@bek.no

Anne Marthe Dyvi har Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har også studert ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole i København. Anne Marthe Dyvi er billedkunstner og frilance skribent, og er medredaktør i ytter.no. Hun var også tilknyttet ressursgruppen i det treårige pilotprosjektet, Videokunstarkivet, ved PNEK, og er styremedlem i NBK og Lydgalleriet.

Anne Marthe sin hjemmeside

Ansatte