Arrangement

Anne Cecilie Lie: Entangled in the Mesh

Campus Ås, Vitenparken 06.09.2018 18.0006.09.2018 23.00

Publisert

Anne Cecilie Lies masterprosjekt er basert på et nettverk av sammenfiltrede habitater vevd sammen i lydvandringer gjennom en geolokaliseringbasert app. Vandringene fører deg gjennom Campus Ås av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i kombinasjon med en serie skulpturer av død ved, plassert rundt i landskapet. BEK har vært rådgiver i utviklingen av prosjektet.

Annike Flo og Anne Cecilie Lie, masterstudenter i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold, inviterer til utstillingen Newfangled futures – creating in odd habitats fredag 6. september kl. 18:00 på Campus Ås. Under åpningen vil Jiska Huizing fremføre deler av sitt Torn Tracks-prosjekt.

c o c r e a t : e : u r e s
av Annike Flo
13.08 – 27.09.2018
Les mer om arbeidet her.

Entangled in the Mesh
av Anne Cecilie Lie
6.09.2018 og tilgjengelig for all fremtid.

Ved å arbeide med soniske landskap og økosystemer som ikke alltid er lett tilgjengelige, både fysisk og auditivt, avslører Lie kompleksiteten og underligheten i en verden som ofte er usynlig og sjeldent hørt. Gjennom lytting og sensoriske opplevelser blander hun fenomener fra livets opprinnelse, den nåværende geologiske æra foreslått som antropocen («den menneskelige scene») og spekulative framtider, og utforsker forskjellige tidsskalaer (geologiske, urtid, årstider, dag og natt). Vandringene hennes har som mål å vri det menneskesentrerte perspektivet og fokusere på de ikke-menneskelige historiene vi deler våre rom med.

“Mesh; et ord for «sammenkoblingen av alle levende og ikke-levende ting» kan bety hullene i et nettverk og trådene mellom dem. Det antyder både hardhet og skjørhet. Den har forløpere i maske og masse, noe som tyder på både tetthet og bedrag. Hvem eller hva er sammenkoblet med hva eller med hvem? Meshet er stort, kanskje umulig å måle. Ingenting eksisterer av seg selv, så ingenting er helt «selv». Vårt møte med andre vesener blir dypsindig. De er underlige, selv iboende underlige. Den økologiske tanken forestiller en endeløs rekke sammenfiltrede underlige fremmede.»
– Timothy Morton, the Ecological Thought

Lie er inspirert av soppens mycel, et enormt nettverk av sopptråder, en tentakulær organisme, som skaper diversive og florerende verdener. Mycelet er i alt vi berører, ser og puster inn, men går ofte ubemerket hen. Dette mystiske gamle vesen har gjort livet på jorden mulig og gjør det fortsatt, på en måte som når langt utover vår rekkevidde. Kanskje vi kan finne svar i mycelets samarbeid og metamorfoser for å lage levende framtider i det mørke og underlige habitat vi har skapt.

Les mer om arbeidet her.

Anne Cecilie Lie (f. 1983) er masterstudent i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Hun har en bachelor i kunst fra Trondheim Kunstakademi. Gjennom hennes scenografiske og kunstneriske arbeid utforsker Lie samfunnsmessige og bygde strukturer, påpeker blindsoner og utforsker nye muligheter for sameksistens ved bruk av blant annet lyd, performance, installasjoner og tekst.