Arrangement

Anna L. Tsing: The feral world — with and without us

Kulturhuset, Vaskerelven 8 19.11.2021 20.30

Publisert

Foredrag på nett
19. NOVEMBER 20.30
Kulturhuset, Vaskerelven 8, tredje etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Hvis menneskeheten døde ut i morgen, ville planetens økosystemer fremdeles ha store utfordringer i lang tid. Dette er fordi menneskelig terraforming har påvirket livsvilkårene for mange arter som vi tok for gitt i holocen tidsalder. Visjoner av antropocen tidsalder som en master plan der alt går slik menneskelige planleggere har tenkt, holder ikke vann. I stedet må vi forholde oss til en levende og farlig feral world; den er på alle kanter.

Foredraget utforsker den ferale, forvillede verdenen ved å gjøre bruk av det digitale samarbeidsprosjektet Feral Atlas: The More-than-Human Anthropocene. Atlaset er en felthåndbok over utilsiktede menneskelige effekter, der mange av dem er ødeleggende – ikke bare for mennesker. Det er en felthåndbok for å merke seg det mer-enn-menneskelige. Som prosjektet med å se for seg «verden uten oss», strekker det seg forbi menneskets eksepsjonalisme for å utforske historiene andre skapninger danner – og da særlig de som plager oss og våre nærmeste allierte.

ANNA LOWENHAUPT TSING

Anna Lowenhaupt Tsing er en av verdens mest kjente antropologer, og foreleser for tiden på University of California, Santa Cruz. Sammen med Donna J. Haraway lanserte hun begrepet Plantationocene. Hun har mottatt flere priser for sine publikasjoner, sist for hennes ofte siterte essay “The Mushroom at the End of the World.”

Bilde: skjermbilde fra feralatlas.org

Fullstendig program for symposiet