Utvikling

Listening Through: Machine Learning for Sound-Makers. En worskshop ledet av Luke Fischbeck.

Påmeldingsfrist 15.12.2019 15.12.2019
BEK - workshop 17.02.2020 10.0021.02.2020 17.00

Publisert