Arrangement

SPRANG av Maia Urstad og Hilde Hauan

Osterøy Museum, Gjerstad-løa 03.11.2018 03.11.2018

Publisert

SPRANG, versjon OSTERØY,
laget spesielt for den gamle Gjerstad-løa ved Osterøy Museum.

I prosjektet SPRANG ser vi tid gjennom kunst, og tradisjon gjennom modernitet. I en stedsspesifikk lys- og lydinstallasjon med utgangspunkt i overganger, eller sprangene; tonene i mellom og trådene i mellom, der lyd og lys knyttes sammen og skaper en gnistrende opplevelse i et gammelt rom for liv og arbeid.

Åpning lørdag 3.november 2018, mer info kommer senere.

Maia Urstad og Hilde Hauan er for tiden i gang med å installere SPRANG på Osterøy museum. De skriver: “Vi har hatt gode dager på Osterøy museum med særdeles gode arbeidsforhold og hjelp til montering. Vi har bodd i ei lita hytte rett ved Løa der vi har installasjonen. Løa er fra 1797 og det er første gang vi utstiller i så særpreget musealt rom. På bildene ser du brakeveggen i den ene enden. Legg merke til lyset som siver inn også mellom plankene. Brakevegger er typisk fra Osterøy.”

I samarbeid med KORO, Osterøy Utvikling/Herlandsfossen og Osterøy museum har BEK laget rammeverket for at kunstnerne Hauan og Urstad kan vise sitt samarbeidsprosjekt SPRANG i høstskumringen i en løe fra 1797. Osterøy museum er et friluftsmuseum og et kunnskapssenter for kultur på Vestlandet. Museet har ekspertise på gamle håndverksteknikker og tradisjoner, men ved å vise det kontemporære arbeidet SPRANG, viser museet også evnen til å trekke trådene til vår tid og peke videre langt inn i fremtiden.

Utgangspunktet for verket SPRANG er hentet fra gammel kunnskap. Her møter den urgamle, tekstile teknikken sprang lydlige fenomen som overtoner, lydbølger og vibrasjon basert på Pytagoras’ teorier om stemming av strengeinstrumenter, akustikk og geometri. Sprang som tekstil teknikk har vært kjent i Norden helt fra bronsealderen. Den er en måte å konstruere et stoff på ved bruk av oppspente tråder, og en enkel form for vev hvor det kun er renning. Stikkord for verket er håndverk og menneskelig aktivitet til alle tider.

I SPRANG på Osterøy Museum møter vi en komposisjon av lyd som omformes til lys og aktiverer et flettverk av optiske fiber. Den besøkende vil omgis av et lydbilde inne i løa, der det også er plass til de naturlige lydene utenfor; en fugl, en traktor, vind, regn, som trenger gjennom de åpne veggene og blander seg med lydene inne. Også lyset siver inn mellom bordkledningen og brakeveggen i enden av rommet; en gjensidig forening av fiber og lyd med løas egenart.


Maia Urstad og Hilde Hauan har samarbeidet siden 2007 om en rekke fiberoptiske lydinstallasjoner, med visninger på blant annet Trafo Kunsthall Asker og Galleri SOFT i Oslo, Visningsrommet USF og Lydgalleriet i Bergen, Articlebiennalen i Stavanger, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø og kunstbiennalen ved Nasjonalmuseet i Kaunas.

Mer om Hilde Hauan her.
Mer om Maia Urstad her.

BEK ved Anne Marthe Dyvi har jobbet sammen med kunstnerne for dette prosjektet siden 2013, og begynte som del av utredningen av «Herlandsfossen kraftstasjon på Osterøy som et opplevelsessted». Prosjektet er tenkt videreutviklet til rørgaten ved kraftstasjonen. Vi ser frem til videre dialog med Osterøy Utvikling/Herlandsfossen om dette, og anser visningen av SPRANG på Osterøy museum som et delmål. Prosjektet er i denne fasen støttet av KORO, Osterøy museum og BEK.

Mer om Osterøy Museum her.

Om Urstad og Hauan 2018 Bygdanytt